Gadonas Felicijonas

Felicijonas Gadonas  (g. 1783) – Žemaičių vėliavininkas, Sedos dvaro dalies savininkas. Jis buvo Žemaičių Kunigaikštystės Užvenčio tijūno, Miksodžio seniūno, Liertuvos Didžiosios Kunigaikštystės rotminstro, Stanislovo Augusto elekciją pasirašiousio Žemietijos teisėjo Antano Andriaus Gadono ir grafaitės Sibilės Agnietės Butlerytės Gadonienės sūnus. Turėjo tikrų seserų ir brolių,  tarp jų:  1775 m. gimusį Telšių pavieto bajorų maršalką, Telšių pavieto 1830–1831 m. sukilimo viršininką, vėliau emigrantą Vladimirą Dionizą Gadoną, kuris buvo vedęs Teklę Šiukštaitę, Jurgį Antaną Juozapą Gadoną; Žemietijos teisėją, pakamarį  Joną Gadoną (g. 1773 m.); Žemės ribų teisėją Augustiną Gadoną (g. 1783, žmona Žmona Barbora Savičytė)) ir kt.
Felicijonas Gadonas buvo vedęs Aloizą Bogužaitę, o jai mirus, – Teklę Mažeikaitę. Turėjo šešis vaikus: Antaną Elizarijų Atonazijų Zacharijų Gadoną (g. 1823, žmona Marija Olenksytė), Rožę  Gadonaitę (g. 1825 m.), Zenoną Gadoną (g. 1826 m.) ir, spėjama, kad Aloizą Gadoną, Stanislovą Gadoną, ir dar vieną (vardas nežinomas).

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization