Pliateris Antanas Adomas

Adomas Antanas Pliateris – archeologas, istorikas, gamtininkas, dailininkas mėgėjas, garsios didikų Pliaterių giminės atstovas. Gimė 1790 m. birželio 15 d. Kraslavoje (Latvija). Mirė 1862 m. sausio 13 d. ten pat. Mokėsi  Vilniaus universitete. Prisidėjo prie Senienų muziejaus steigimo Vilniuje. Tyrė gimtąsias Padauguvių vietas, parašė Daugpilio istoriją. Bendradarbiavo Vilniaus žurnale „Athenaeum“. Išleido piešinių albumėlį „Senosios Lenkijos paminklų vaizdai“ (1826 m., lenkiškai), sukūrė Vilniaus peizažų (Šv. Onos bažnyčios vaizdas, litografuotas Juozapo Hiliaro Glovackio), iliustravo savo straipsnius (Uždauguvio laikraštyje „Rubon“), veikalus (1859 m. Varšuvos universiteto zoologijos kabinetui padovanojo rankraštį apie Daugpilio apylinkių žuvis su 30 akvarelės iliustracijų). Parašė knygas „Krašto žinduolių, paukščių ir žuvų sąrašas“ (1852 m.), „Hidrografinis statistinis Dauguvos ir joje gyvenančių žuvų aprašymas“ (1861 m., abi išleido Vilniuje, lenkiškai).

 

Smush Image Compression and Optimization