Ronne (Roenne) Antanas

Antanas Ronne (Roenne, 1750–1877). Renavo dvarininkas, bajorų maršalka. Baigė Vilniaus universitetą filologijos kandidato laipsniu. 1821 m. išrinktas Telšių apskrities bajorų maršalka. Nuo 1823 m. buvo tos pačios apskrities mokyklų garbės globėju. Nerėmė 1830–1831 m. ir 1863–1864 m.  sukilimų, tik 1831 m. pavadavo Telšių apskrities maršalką. Turėjo didelę biblioteką, fizikos kabi­netą, gražų botanikos sodą su rečiausiais krašto ir užsienio augalais. Jam priklausęs  Renavo dvaras buvo pui­kiausiai įrengtas dvaras visoje Telšių apskrityje.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization