Aloyzas Gadonas

Aloyzas Gadonas (gimimo ir mirties metai nežinomi) – dvarininkas, kilęs iš bajorų Gadonų giminės. Jis buvo Napoleono gvardijos poručikas, Žemės ir žemės ribų teismo teisėjas, Liubomiro Gadono tėvas. Už dalyvavimą 1830–1831 m. sukilime ištremtas į Rusiją. Jis 1848 m. Grūstės koplyčiai (Mažeikių r.) padovanojo savo patrono vardo paveikslą „Šv. Aloyzas”. Šis paveikslas vėliau kabojo Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, o po to pateko į Lietuvos nacionalinį muziejų. Restauratorė Julija Riškutė paveikslą restauravo.


  
Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization