Pranas Gudynas: „Lietuva ir gintaras“

Kai Baltijos pakrantėse senovės lietuviai rado pirmuosius gintarėlius, o nagingi meistrai pavertė juos gražiais papuošalais, užgimė sakmė apie Lietuvą ir gintarą. Amžių puoselėjama, eidama iš lūpų į lūpas, ši sakmė plačiai pasklido, įgavo kuo įvairiausių atspalvių....

Apie kūrinius

  Čiūž čiūžela– žiemos laikotarpio sutartinės ir dainos aranžuotė. Tekstas – liaudies, muzika – liaudies ir V. Pilibavičiaus.   Kompozicijoje  panaudotos Užgavėnių pasivažinėjimo dainos – sutartinė „Čiūž čiūžela“ ir vienbalsė daina „Žuvų šukelėm“. Toks su...

Albumo rengėjai, rėmėjai

RENGĖJAI IR LEIDĖJAI Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“ Partneris - VO „Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras“   RĖMĖJAI             Albumas įrašytas, parengtas, tiražuotas ir visuomenei...

Apie albumą

Albumo pavadinimas „SAVI“ atspindi svarbiausias projekto puoselėjamas kūrybos ir muzikavimo drauge vertybes: susiklausymą (S), atvirumą (A), veržlumą (V), improvizaciją (I). Vertybių išeities taškas – lietuvių folkloras (tai, kas sava mūsų tautai, tai, kuo galime būti...

Eduardo Balsio tėvų namas Palangoje (J. Šliūpo g. 4)

2010 m. sausio 4  d. dėl vertingųjų architektūrinių ir istorinių  savybių į Lietuvos Kultūros vertybių registrą įrašytas J. Šliūpo gatvėje (ankstesnis gatvės pavadinimas – Kordono) esantis 1940 m. pastatytas namas, kuriame yra gyvenęs ir kūręs kompozitorius ir...

Palangos kurorto istorija (iki 1985 m.)

Ši publikacija – bandymas fragmentiškai apžvelgti Palangos kurorto istoriją iki 1985 m., akcentuojant svarbiausius jo įvykius ir faktus. Rengiant ją naudotasi įvairiais rašytiniais šaltiniais. Išsamesnė informacija apie atskirus kurorto vystymosi faktus pateikiama...

Gintaro apdirbimas Palangoje (istorijos fragmentai)

Lietuvos pajūryje gintaras dėl jo gydomųjų savybių, grožio, malonaus kvapo buvo renkamas ir apdirbamas nuo seniausių laikų. Gintaro dirbiniais buvo puošiamasi, jis vartotas gydymui, magijos ir kitais tikslais. Lietuvos pajūrio teritorijoje ankstyviausi gintaro...

Sveikatingumo takas „Labrytys“ Palangoje

Jau XIX a. pradžioje plačiai pradėjo sklisti žinios apie Palangą kaip poilsiui ir sveikatos stiprinimui tinkančią vietovę. Poilsiautojus čia vilioja ne tik jūra, balto smėlio paplūdimiai, kopos, bet ir palei paplūdimį augantys pušynai, kiti žaliuojantys plotai, čia...

Palangos kurorto muziejus (trumpai)

Palangos kurorto muziejus veikia netoli jūros, prie Jono Basanavičiaus gatvės (adresas: Birutės al. 34A) vienoje iš seniausių ir gražiausių Palangos medinių vilų – „Anapilyje“, iki to laiko daug metų garsėjusioje čia „Anapilio“ muzikinio klubo organizuojamais...

Palanga 1830–1831 m. sukilime (trumpai)

1830–1831 m. sukilimas, dažnai vadinamas Lapkričio sukilimu, Palangos neaplenkė. Mūšiai tarp sukilėlių ir caro kariuomenės Palangos apylinkėse vyko 1831 metais. Tada stipriai nukentėjo ne tik miestelis. Kilus keliems gaisrams didelė dalis Palangoje buvusių medinių...

Kovo 8 d. rašytojai Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 145

Šiemet minime rašytojos, pedagogės, vertėjos, visuomenės veikėjos  Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 145-ąsias gimimo metines. Šios sukakties proga organizuojami renginiai jos gimtajame Plungės rajone. Kovo 6 d. (sekmadienį) 12 val. Žlibinų Švč. Mergelės Marijos...

Smush Image Compression and Optimization