Eduardo Balsio tėvų namas Palangoje (J. Šliūpo g. 4)

2010 m. sausio 4  d. dėl vertingųjų architektūrinių ir istorinių  savybių į Lietuvos Kultūros vertybių registrą įrašytas J. Šliūpo gatvėje (ankstesnis gatvės pavadinimas – Kordono) esantis 1940 m. pastatytas namas, kuriame yra gyvenęs ir kūręs kompozitorius ir pedagogas Eduardas Balsys (1919–1984). Namo numeris 4, unikalus objekto kodas 33566. Prie pastato J. Šliūpo gatvės  pusėje stovi skulptoriaus Regimanto Midvikio (1947–2015) sukurta E. Balsio atminimui įamžinti skirta įvairios išraiškos formos stela.

Šis pastatas yra priklausęs E. Balsio tėvams. Čia kompozitorius yra gyvenęs, čia jis mėgdavo vasaroti.

Pastatas mūrinis, stačiakampio plano, vieno aukšto, su mansarda ir joje įrengtais stoglangiais  (jo dydis 11,38 x 8,85). Šiaurinėje pusėje 1961 m. papildomai buvo  pristatyta mūrinių pagalbinių statinių. Jie architektūriniu požiūriu menkaverčiai. Pagrindinio pastato stogas šlaitinis,  dengtas molio čerpėmis. Išorinės ir vidinės laikančios sienos mūrinės, tinkuotos.  Pirmojo aukšto fasade langų ir durų angos – stačiakampės,  galinių fasadų frontonuose – įstiklintų  lodžijų angos pusapskritiminės, arkinės.

Tai stilingas konstruktyvistinės architektūros bruožų turintis gyvenimui ir poilsiui pritaikytas vasarnamis. Jo  fasadų kompozicija rytų (J. Šliūpo gatvės pusėje) –  simetrinė. Fasado plokštuma skaidoma horizontaliomis traukėmis ir siauromis vertikaliomis langų angomis. Pietinio (galinio) fasado-frontono centre įkomponuota lodžijos pusapskritimine arkinė anga. Pirmojo aukšto plokštumos suskaidytos hrizontaliomis traukėmis ir nutrūkstančia karnizo linija bei vertikaliomis siauromis langų angomis. Šiauriniame (galiniame) fasade yra įėjimas į pastatą, frontono centre įkomponuota lodžijos pusapskritiminė arkinė anga, pirmojo aukšto plokštumos suskaidytos horizontaliomis traukėmis ir nutrūkstančia karnizo linija bei vertikaliomis siauromis angomis. Prie šio gyvenamojo namo pastato prijungtas 1961 m. pastatytas pagalbinis statinys. Jis nėra saugotinas paveldo objektas. Vakariniame  fasade – plokštuma su skaidyta horizontaliomis traukėmis ir siauromis vertikaliomis langų ar durų angomis. Fasadai tinkuoti.  Medinės durys, langai, jų skaidymas – stalių darbo.[i]

 

 

Margaritos Ramanauskienės nuotraukose – Balsių namas Palangoje (Šliūpo g. 4) ir R. Midvikio sukurta stela Balsių sodyboje Palangoje, kurioje pateikta informacija apie kompozitorių ir pedagogą Eduardą Balsį

___________________ 

[i] Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022-03-18).

Smush Image Compression and Optimization