Pšezdzieckytė (Przeździecki) Tyzenhauzienė Marijona (Marija)

Marijona (Marija)  Pšezdzieckytė (Przeździecki) Tyzenhauzienė – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės  motina, Ignoto Tyzenhauzo (1760–1822 m.) žmona. Ji gimė apie 1760 / 1762 (?) m., mirė 1843 m. kovo 28 d. Varšuvoje (Lenkija). Marijona buvo Antano Pšezdzieckio...

Radvila Mikalojus III

Mikalojus Radvila III (enk. Mikołaj Radziwiłł)  – Gediminaičių Radvilų giminės atstovas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas,  Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas. Jo tėvas buvo  LDK didikas, valstybės veikėjas, Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila, motina –...

Roizijus Petras

Petras Roizijus – Lietuvos kunigas, poetas, teisininkas, teisinių veikalų autorius, Varnių kapitulos kanauninkas. Gimė 1505 m. Mirė 1571 m. IŠSAMIAU: Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Roizijus  „Petras Roizijus (isp. Pedro Ruiz de...

Rupka Jurgis

Jurgis Rupka – poetas, kunigas. Gimė 1839 m. Mirė 1929.  Iš pradžių mokėsi Gruzdžių (Šiaulių r.) Švėgždos pradžios mokykloje, paskui Sedoje (Mažeikių r.), Rietave pas Lauryną Ivinskį. 1861–1866 m. lankė Šiaulių gimnaziją, bet susirgęs jos nebaigė. 1866–1870 m. J....

Riškus Alfonsas

Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė  1908 11 06 Purvaičių kaime (Žlibinų sen. Plungės r.).  Buvo Raudėnų parapijos klebonas, Kempteno stovyklos kapelionas, 1948–1974 m. dėstė tikybą Buberacho (Riss) gimnazijoje, Vokietijoje. Mirė 1995 m. gruodžio 25...

Smush Image Compression and Optimization