Riškus Alfonsas

Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė  1908 11 06 Purvaičių kaime (Žlibinų sen. Plungės r.).  Buvo Raudėnų parapijos klebonas, Kempteno stovyklos kapelionas, 1948–1974 m. dėstė tikybą Buberacho (Riss) gimnazijoje, Vokietijoje. Mirė 1995 m. gruodžio 25 d. 

Smush Image Compression and Optimization