Valavičius Antanas Erazmas Visiginas 

Antanas Erazmas Valavičius Visiginas  (lenk. Antoni Erazm Wołłowicz, 1711–1770) –  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos katalikų bažnyčios veikėjas. Gnezno, Žemaitijos, Vilniaus kanauninkas, Lucko ir Brastos vyskupas, Abiejų teisių mokslų daktaras (1741).

Jis gimė 1711 m. rugsėjo 24 d. prie Gniezno (Lenkija), mirė 1770 m. liepos 6 d. Varšuvoje. dr. 1741 m. baigė Romos universitetą ir buvo paskirtas Gniezno katedros kapitulos kanauninku. Nuo 1742 m. buvo Vilniaus katedros kanauninkas, arkidiakonas. 1742–1748 m. ėjo  Vilniaus, greitai po to – ir Žemaičių, kanauninko pareigas. Buvo Gniezno atstovas Abiejų Tautų Respublikos Seime ir Gniezno prelatas dekanas. Nuo 1748 m. ėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sekretoriaus ir Lenkijos karalienės Marijos Juozapos kanclerio pareigas.

Krekevanoje sudegus mediniai bažnyčiai, rūpinosi naujos statyba. Istoriniuose metrikuose rašoma, kad 1750 m. Krekenavoje pastatytos naujos medinės bažnyčios statybą fundavo (rėmė) A. E. Valavičiaus.

1754 m. Lucko vyskupas A. Kobielskis jį nominavo Lucko vyskupu koadjutoriumi su įpėdinystės teise. 1755 m. gegužės 12 d. popiežiaus Benediktas XIV jį paskyrė Lucko vyskupu. Šioms pareigoms jį 1755 m. birželio 8 d.  konsekravo vyskupas A. D. Tiškevičius.

Smush Image Compression and Optimization