Gabrielė Giunterytė Puzinienė

Rašytoja ir dailininkė Gabrielė Giunterytė Puzinienė (lenkų kalba – Gabrjela Puzynina z Güntherów) gimė1815 m. vokiečių kilmės aristokratų Adomo ir Aleksandros Giunterių, kurie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) indigenatą (pilietybę) gavo XVII a. vid.,...

Idalija (Ida) Giunterytė

Garsių vokiečių kilmės aristokratų giminių – Giunterių ir Tyzenhauzų – palikuonė grafienė Idalija (Ida) Giunterytė Mostovskienė gimė 1813 m., mirė 1888 m. rugsėjo 7 dieną. Jos motina buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė sesuo, tapytoja mėgėja...

Konstancija Šadurskytė Morikonienė

Grafienė Konstancija Šadurskytė Morikonienė (1760–1830) – generolo Juozapo Tomo Morikonio žmona. Jų namuose  vaikystėje gyveno ir buvo ugdoma Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė. Konstancija Šadurskytė Morikonienė gimė apie 1760 m., mirė 1830 m. Jos mama buvo Dorotė...

Juozapas Tomas Morikonis

Grafas Juozapas Tomas Morikonis (lenk. Józef Morykoni, apie 1750–1811) – grafas, didysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)  generolas. Jo žmona buvo Konstancija Šadurskytė. Rašytojos Sofijos Tyzenhauzaitės tėvams išsiskyrus, ji gyveno ir buvo ugdoma Juozapo ir...

Jonas Rustemas

Jonas Rustemas (armėnų kalba – Յան Ռուստամ, turkų kalba – Jan Rustem). Jonas Rustemas buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės dė Šauzel-Gufjė, jos sesers ir brolių piešimo mokytojas. Vėliau jis tapo žymiu dailės pedagogu, dailininku, Vilniaus universiteto profesoriumi,...

Aleksandras Narcizas Karolis Pšezdzieckis

Aleksandras Narcizas Karolis Pšezdzieckis (lenkų kalba – Aleksander Narcyz Karol Przeździecki) – grafas, istorikas, knygų leidėjas, Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės dukterėčios vyras (brolio Konstantino Tyzenhauzo dukters Marijos vyras). Aleksandras Narcizas Karolis...

Marija Tyzenhauzaitė Pšezdzieckienė

Grafienė Marija Tyzenhauzaitė Pšezdzieckienė buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė brolio Konstantino Tyzenhauzo ir Valerijos Vankovičiūtės Tyzenhauzienės dukra. Žinoma kaip tapytoja, iliustruotoja, mecenatė, filantropė. Vilniuje ji įsteigė akių...

Marija Sofija de Šuazel-Gufjė

Marija Sofija de Šuazel-Gufjė (anglų kalba – Mari Sofi de Choiseul-Gouffier; lenkų kalba –  Mari Sofi de Choiseul-Gouffier; prancūzų kalba – Mari Sofi de Choiseul-Gouffier). Ji buvo Aleksandro Vladislovo Ignoto Oktavijaus de Šuazelio-Gufjė ir Sofijos Čapskytės de...

Liudvikas de Šuazelis-Gufjė

Liudvikas de Šuazelis-Gufjė (anglų kalba – Lui de Choiseul-Gouffier; prancūzų kalba – Lui de Choiseul-Gouffier) buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė sūnaus Aleksandro Vladislovo Ignoto Oktavijaus de Šuazelio-Gufjė ir Sofijos Čapskytės  de...

Barbora Birškutė

Barbora Briškutė – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel Gufjė sūnaus Aleksandro Vladislovo Ignoto Oktavijaus de Šuazelio-Gufjė nesantuokinė partnerė. Jų ryšys užsimezgė dar iki Aleksandro santuokos su Sofija Čapskyte. Taip bendraudami Aleksandras ir Barbora...

Aleksandras Kazimieras Liudvikas de Šuazel-Gufjė

Aleksandras Kazimieras Liudvikas de Šuazel-Gufjė (anglų kalba – Alexandre Casimir Luis de Choiseul-Gouffier; prancūzų kalba Alexandre Casimir Luis de Choiseul-Gouffier) – Aleksandro Vladislovo Ignoto Oktavijaus de Šuazelio-Gufjė ir Sofijos Čapskytės de...

Adolfas Rudolfas Tyzenhauzas

Adolfas Rudolfas Tyzenhauzas (1783–1830) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės Šuazel brolis. Jis buvo kariškis (kariuomenės artilerijos pulkininkas), tačiau dažniausiai gyvendavo Žaludko dvare, užsiimdavo dvaro ūkio reikalais ir visuomenine veikla. Jo tėvai – grafas...

Marijona (Marija Marijana) Pšezdzeckytė Tyzenhauzienė

Marijona (Marija)  Pšezdzeckytė (lenk. Przeździecki) Tyzenhauzienė – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės  motina, Ignoto Tyzenhauzo (1760–1822 m.) žmona. Ji gimė apie 1760 / 1762 (?) m., mirė 1843 m. kovo 28 d. Varšuvoje (Lenkija). Marijona buvo LDK valstybės veikėjo...

Sofija de Šuazel-Gufjė (Čapskytė)

Sofija de Šuazel-Gufjė (Čapskytė) yra žinoma ir kaip „Zofia“, „Hutten“, „Czapska“, „Zofija Čapskytė“ (anglų kalba – Zofia Hutten-Czapska; lenkų kalba – Zofia de Choiseul-Gouffier (Hutten-Czapska h. Leliwa). Ji buvo Platelių dvaro savininkų grafų Sofijos Viktorijos...

Ignotas Tyzenhauzas

Grafas Ignotas Tyzenhauzas (1760–1822 m.) buvo  Pasalio seniūno Mykolo Tyzenhauzo ir Barboros Zybergaitės sūnus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)  kariuomenės generolas majoras, LDK Pėsčiosios gvardijos regimento šefas (buvo vadinamas Lietuvos pėsčiosios...

Konstantinas Tyzenhauzas

Konstantinas Tyzenhauzas (angl. Contantine Tyzenhaus, lenk. Konstanty Tyzenhauz, h. Bawół) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės Šuazel brolis. Jo tėvai – grafas Ignotas Tyzenhauzas (1760–1822) ir Marijona (Marijana) Pšezdzieckytė (Przeździecki,  1762–1843)...

Aleksandra Tyzenhauzaitė Giunterienė

Aleksandra Tyzenhauzaitė Giunterienė (Aleksandra Günther (Tiesenhausen); lenkų: hr. Aleksandra Günther (Tyzenhauz h. Bawół) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės (1790–1878) sesuo. Turėjo dar ir du brolius: grafą Konstantiną Tyzenhauzą (1786–1853) ir grafą Adolfą...

Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas (2020 m. gegužės 27 d.)

2020 m. gegužės 27 d. LNDM Vilniaus paveikslų galerijos Baltrušaičio salėje (Didžioji g. 4, LT 01128 Vilnius)  Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas.  Bendrijos valdybos dviejų metų  ataskaitą pateikė Valdybos pirmininkė Brigita Speičytė. Suvažiavimas ataskaitą...

Šatrijos Raganos bendrijos valdybos posėdis (2020 m. liepos 8 d.)

2020 m. liepos 8 d. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos Baltrušaičio salėje  įvyko Šatrijos Raganos bendrijos valdybos posėdis. Posėdžio metu naująja Bendrijos pirmininke išr nkta Danutė Mukienė. Patvirtintas Bbendrijos metinio nario...

Smush Image Compression and Optimization