Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas (2020 m. gegužės 27 d.)

2020 m. gegužės 27 d. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijos Baltrušaičio salėje  įvyko Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas. Iš 22 Bendrijos tikrųjų narių jame dalyvavo 18.
Suvažiavime buvo analizuojami šie klausimai: 

  1. Dėl Šatrijos Raganos bendrijos dviejų metų ataskaitos;
  2. Dėl Šatrijos Raganos bendrijos naujos sudėties Valdybos išrinkimo;
  3. Dėl Šatrijos Raganos bendrijos įstatų keitimo;
  4. Dėl Šatrijos Raganos bendrijos Revizijos komisijos išrinkimo.

Bendrijos dviejų metų veiklos ataskaitą pateikė Valdybos pirmininkė Brigita Speičytė. Ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai.
Į Šatrijos Raganos bendrijos Valdybą atviru balsavimu išrinkta 10 narių: Regina Maciūtė, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Brigita Speičytė, Gediminas Mikelaitis, Vytautas Balčiūnas, Danutė Mukienė, Adomas Butrimas, Vaidotas Balzeris, Loreta Sungailienė, Laima Bačkienė.
Suvažiavimas įpareigojo naujai išrinktą Bendrijos valdybą parengti naujus Šatrijos Raganos bendrijos įstatus, kurie atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
Suvažiavimo metu taip pat buvo išrinkta Bendrijos Revizijos komisija.

Šatrijos Raganos bendrijos sekretoriato informacija

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization