Adolfas Rudolfas Tyzenhauzas

Adolfas Rudolfas Tyzenhauzas (1783–1830) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės Šuazel brolis. Jis buvo kariškis (kariuomenės artilerijos pulkininkas), tačiau dažniausiai gyvendavo Žaludko dvare, užsiimdavo dvaro ūkio reikalais ir visuomenine veikla.
Jo tėvai – grafas Ignotas Tyzenhauzas (1760–1822) ir Marijana (Marijona) Pšezdzieckytė (Przeździecki,  1762–1843) Tyzenhauzienė.  
Gimė Adolfas Rudolfas apie 1790 m. Peczaroje (Ukraina), mirė 1830 m. kovo 17 d. Žaludko dvare (Lydos ujiezdas, Gardino gubernija).
Turėjo dvi seseris – Sofiją Viktoriją Tyzenhauzaitę Šuazel (1790–1878), Aleksandrą Tuzenhauzaitę Giunterienę (apie 1790–1843) ir brolį Konstantiną Tyzenhauzą (1786–1853).
Buvo vedęs Slonimo maršalkos dukterį Genovaitę Puslovską (Genowefa Pusłowska, gimė apie 1802 m., mirė 1827 m. rugsėjo 10 d. Žaludke, ten (karmelitų koplyčioje) ir palaidota. Jie turėjo tris dukras: grafienes  Hermanciją Tyzenhauzaitę Uruskienę, Juzefą Tyzenhauzaitę Potockienę ir Elfridą Tyzenhauzaitę Zamoiskienę.

Nuotraukoje – Adolfas Rudolfas Tyzenhauzas. Fotografas nežinomas
RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization