Aleksandras Vladislovas Ignacijius Oktavijus Šuazelis (pranc. Alexandre Ladislas Ignace Octave Šuazel, 1821–1896)

Aleksandras Ladislavas Ignacijius Oktavijus Šuazelis  – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė ir grafo Platelių dvaro savininko Antuano Lui Oktavijaus de Šuazel-Gufjė sūnus. Jo tėvai susituokė  1818 m. vasario 3 d. Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje. Tėvui Antuano Lui Oktavijaus de Šuazel-Gufjė tai buvo antroji santuoka. Pirmoji Antuano Lui Oktavijaus de Šuazel-Gufjė žmona buvo Viktorija Potockytė (jie susituokė 1801 m.). Gyvendami santuokoje Viktorija ir Antuanas Lui Oktavijus susilaukė trijų vaikų: Eduardo Oktavijaus de Šuazel Guffjė (Edouard Octave de Choiseul-Gouffier), Artūro Oktavijaus Fransua de Šuazel-Gufjė (Artur Octavien François de Choiseul-Gouffier), Matildos Džozefinos Katerinos Šde Šuazel-Gufjė-Kudaševos (Mathilde Josephine-Catherine de Choiseul-Gouffier Kudasheva).
Aleksandras Vladislovas  Ignacijius Oktavijus Šuazelis gimė 1821 m. Plateliuose (dabar Plungės r. teritorija), mirė 1896 m. gegužės 3 d. Paryžiuje (Prancūzija). Jo krikšto tėvas buvo Rusijos imperatorius Aleksandras I. Mama Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė pasirūpino, kad sūnus Aleksandras, nors ir neturėdamas Prancūzijos pilietybės, galėtų valdyti Platelius (tokią teisę jam suteikė caras). Ne be Sofijos įsikišimo Aleksandras vedė Sofiją Čapskytę (lenkų kalba – Zofia de Choiseul-Gouffier (Hutten-Czapska h. Leliwa). Gyvendami santuokoje jie susilaukė keturių vaikų: dukters  Marijos Sofijos de Choiseul-Gufjė ir trijų  sūnų: Liudviko de Šuazel-Gufjė;  Gabrieliaus Bog­da­no Dje­do­ne Et­je­no Šar­lio Ig­na­co Ma­rie de Šuazel -Gufjė ; Aleksandro Kazimiero Liudviko de Šuazel-Gufjė.
Aleksandro ir Sofijos Čapskytės santuoka buvo įregistruota 1870 m. lapkričio 17 d. Šaukėnuose (Šaukėnų dvaras yra priklausęs Sofijos Čapskytės seneliams – Ipolitui Gorskiui ir Barborai Šemetaitei Gorskienei, o vėliau ir jos tėvams – Adolfui Čapskiui (1820–1883) ir Staniskavai Gorskytei Čapskienei (1830–1878). Beje, Sofijos Čapskytės-de Šuazel-Gufjė tėvams yra priklausęs Kelmės rajono teritorijoje esantis Beržėnų dvaras (jį Stanislava Gorskytė Čapskienė gavo kaip kraitį ištekėdama 1847 metais). 
 Vestuvėse dalyvavo ir Aleksandro mama – Sofija Tyzenhayuzaitė de Šuazel-Gufjė, kuri tuo metu jau buvo 80 metų amžiaus.
Platelių dvaro rūmai, kurie Sofijos Tyzenhauzaitės rūpesčiu buvo rekonstruoti  XIX a. 3 dešimtmetyje,  sudegė 1943 metais.
Aleksandras Vladislovas Ignacijius Okravijus Šuazelis turėjo ir dar vieną sūnų – Juozapą Birškų. Jo susilaukė dar iki santuokos su Sofija palaikydamas nesantuokinius ryšius su Barbora Birškute.  Kai Aleksandras tuokėsi su Sofija, jo sūnus Juozapas buvo aštuonerių metų amžiaus. Sūnumi Juozapu bei jo šeima Aleksandras rūpinosi tiek iki santuokos su Sofija Čapskyte, tiek ir po jos.
Paaugęs Juozapas dirbo staliumi pas tėvą dvare, sukūrė šeimą, susilaukė vaikų ir taip, kad ir nebūdamas santuokinis grafo A. Šuazelio vaikas,  pratęsė Antuano Lui Oktavijaus ir Sofijos de Šuazelių-Gufjė giminės liniją Lietuvoje (čia ji dabar tęsiama per Birškų-Užpalių giminę. Vienas iš šios giminės atstovų – Kęstutis Užpalis. Jis pateikė nemažai aktualios informacijos, kuri panaudota rengiant šią publikaciją).

Nuotraukoje – Šuazelių herbas

RKIC informacija 

Smush Image Compression and Optimization