Šatrijos Raganos bendrijos Valdybos posėdis (2020 m. liepos 8 d.)

2020 m. liepos 8 d. LNDM Vilniaus paveikslų galerijos Baltrušaičio salėje (Didžioji g. 4, LT 01128 Vilnius) įvyko Šatrijos Raganos bendrijos naujai išrinktos Valdybos posėdis. Iš 10 Valdybos narių jame dalyvavo 8.
Metinę bendrijos Valdybos ataskaitą pateikė Valdybos pirmininkė Brigita Speičytė. Valdyba ataskaitą patvirtino.
Posėdžio metu Bendrijos valdybos pirmininkės pareigų dėl didelio užimtumo tiesioginiame darbe atsisakė Brigita Speičtyė. Naująja Šatrijos Raganos bendrijos pirmininke išrinkta Danutė Mukienė.
Posėdžio metu patvirtintas metinis Bendrijos nario mokesčio dydis. Jis nuo šiol bus 10,00 (dešimt) eurų.
Valdyba patvirtino naują Bendrijos Sekretoriato sudėtį ir naująją Bendrijos buhalterę.

Šatrijos Raganos bendrijos sekretoriato informacija

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization