Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nio grožinė literatūra

 

 1. Frankas I. Ant dugno. – Vilnius : ,,Vilniaus žinios”, 1906. –  64 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu, [Mažeikių muziejus, 11449]
 2. Spūdai / S. Ivošiškis [S. Leskaitis] –  Kaunas : Sakalas, 1937. – 180 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu, [Mažeikių muziejus, 11133]
 3. Lietuvi, mylėk savo kalbą! / Kunigas.  – Vilnius : ,,Vilniaus žinios”, 1905. – 17 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu ir įrašu : ,,1906 m. I. 5. [?]“  [Mažeikių muziejus, 11454]
 4. Orzeskienė [Eliza]. Šunadvokatis. – B. v. : ,,Kudirkos Išdas”, 1901. – 48 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu ir įrašu : ,,1901 m. 26 Grudžio“  [Mažeikių muziejus, 11109]
 5. Znad Biruty / Halinę z Połągi. – Brooklyn, N.Y. : ,,Žvaigždė”, 1904. – 21  p. // su Z. Pečkauskaitės autografu ir įrašu : ,,1906 m. 30 / VII / D. [?]“ [Mažeikių muziejus, 11504]
 6. Platonas. Sokrato apologija. Kritonas [Z. P. Nuo M. Račkausko]. – Kaunas : ,,Vairas”, 1927. – 70 p. // su vertėjo M. Račkausko įrašu : ,,G. P-lei Zofijai Pečkauskaitei / [parašas]/ 1928. II. 25“ [Mažeikių muziejus, 11114]
 7. Prūs’as B. Sargyba. – Šiauliai : ,,Viltis”, 1924. – 187 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 2719]
 8. Prūs’as B. Sargyba. – Šiauliai : ,,Viltis”, 1924. – 187 p. [Mažeikių muziejus,2720]
 9. Putinas. Raštai. – T. 1. – [Kaunas] : ,,Švyturys”, 1921. – 217 p. // su A. Kazakausko įrašu: ,,Mylimam globėjui Kun. Kazimierui Būkontui / 1921 m. Kalėdų atminimui / Antaniukas“ ir ,,A. Kazakauskas / Panevėžys / 1921 m. spalių 25 d.“ [Mažeikių muziejus, 2723]
 10. Putinas. Tarp dviejų aušrų. – Kaunas : ,,Raidė”, 1927. – 101 p. // su dviem įrašais : (1) neidentifikuoto adresanto- ,,Sveika! p. ai Marijai / Kaunas / 1928. X. 9. [parašas]“; (2) Z. Pečkauskaitės- ,,Skyru Dr. J. Liutkui / Z. Pečkauskaitė / Židikai 1968 m. 7. VII.“. [Mažeikių muziejus, 13114]
 11. Šatrijos Ragana. Raštai. – T. 3. – Kaunas : ,,Švyturys”, 1928. – 266 p. [Mažeikių muziejus, 2713]
 12. Šatrijos Ragana. Viktutė.- Shenandoah, Pa. : V. Šliakio spaustuvė, 1903. – 90 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 11453]
 13. Vaičiūnas P. Tekanti saulė. – Kaunas : ,,Švyturys”, 1925. – 126 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu ir įrašu ;  ,,1925 m. 8. III.“ [Mažeikių muziejus, 11089]
 14. Vaižgantas. Raštai. – T. 10 : Dėdės ir dėdienės.– Kaunas- Marijampolė : ,,Dirva”, 1929. – 215 p. // su dviem įrašais : (1) Vaižganto- ,,Gerajai p. Marijai Pečkauskaitei dėkodamas už paviešinimą / 1929 m. IX-8 a. / Kun. Juozas“; (2) Z. Pečkauskaitės- ,,Skyriu Dr. J. Liutkui / S. Pečkauskaitė / 1968 m. Vasario 13 d.“ [Mažeikių muziejus, 13115]
 15. Vienuolis A. Raštai. – T. 4 : Žingsniai ir žygiai. – Kaunas : ,,Vairas”, 1928. – 208 p. // su M. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 13117]
 16. Dienelei brėkštant / A. Žalvarinis. – Vilnius : M. Kutkos spaustuvė, 1909. – 53 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 11131]
 17. Iš sermėgiaus krūtinės / K. Žegota [K. Puida]. – Vilnius : ,,Vilniaus žinios”, 1906. – 94 p. // su K. Puidos įrašu : ,,Gerbiamai ,,Šatrijos Raganai“ / Autorius.“ [Mažeikių muziejus]
 18.  Les heritiers de Monsieur de Crac. – Paris : librairie Larousse, [?]. – 48 p. [Mažeikių muziejus, 11791]
 19. Biblioteka najcelniejszych utworów literatury euripejskiej : literatura Polska. – Warszawa: S. Lewental, 1875. –  662 s. [Mažeikių muziejus, 786]
 20. Daniłowski G. W miłości i boju. – Kraków : ,,Książka”, [1911]. – 195 s. [Mažeikių muziejus, 778]
 21. Deledda G. Po rozwodzie. – C. 1. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 151 s. [Mažeikių muziejus, 803]
 22. Deledda G. Po rozwodzie. – C. 2. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 139 s. [Mažeikių muziejus, 804]
 23. France A. Historya komiczna. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 159 s. [Mažeikių muziejus, 789]
 24. Gebhard E. Przy dźwięku dzwonów. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1903. – 159 s. [Mažeikių muziejus, 777]
 25. Gliński K. Obrazki z przeszłośći. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 159 s. [Mažeikių muziejus, 790]
 26. Jeske-Choiński T. Tyara i korona. – T. 1. – Warszawa : ,,Biblioteka dzieł wyborowych”, 1900. – 187 s. [Mažeikių muziejus, 771]
 27. Jeske-Choiński T. Tyara i korona. – T. 2. – Warszawa : ,,Biblioteka dzieł wyborowych”, 1900. – 163 s. [Mažeikių muziejus, 772]
 28. Jeske-Choiński T. Tyara i korona. – T. 4. – Warszawa : ,,Biblioteka dzieł wyborowych”, 1900. – 178 s. [Mažeikių muziejus, 773]
 29. Kaczkowski Z. Olbrachtowi rycerze. – C. 1. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 167 s. [Mažeikių muziejus, 791]
 30. Kaczkowski Z. Olbrachtowi rycerze. – C. 2. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 159 s. [Mažeikių muziejus, 792]
 31. Kaczkowski Z. Olbrachtowi rycerze. – C. 3. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 176 s. [Mažeikių muziejus, 793]
 32. Kaczkowski Z. Olbrachtowi rycerze. – C. 4. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 142 s. [Mažeikių muziejus, 794]
 33. Kaczkowski Z. Olbrachtowi rycerze. – C. 5. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 206 s. [Mažeikių muziejus, 795]
 34. Kaczkowski Z. Olbrachtowi rycerze. – C. 6. –  Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 175 s. [Mažeikių muziejus, 796]
 35. Klaczko J. Wieczory florenckie. – Warszawa : F. Hoesick, 1908. – 319 s. [Mažeikių muziejus, 780]
 36. Kondratowicz L. Poezye. – T. 1. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872]. – 357 s. [Mažeikių muziejus, 734]
 37. Kondratowicz L. Poezye. – T. 3. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 359 s. [Mažeikių muziejus, 735]
 38. Kondratowicz L. Poezye. – T. 4. –  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 351 s. [Mažeikių muziejus, 736]
 39. Kondratowicz L. Poezye. – T. 5. –  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 317 s. [Mažeikių muziejus, 737]
 40. Kondratowicz L. Poezye. – T. 6. –  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 364 s. [Mažeikių muziejus, 738]
 41. Kondratowicz L. Poezye. – T. 7. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 330 s. [Mažeikių muziejus, 739]
 42. Kondratowicz L. Poezye. – T. 8. –  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 348 s. [Mažeikių muziejus, 740]
 43. Kondratowicz L. Poezyje. – T. 9. –  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 380 s. [Mažeikių muziejus, 741]
 44. Kondratowicz L. Poezye. – T. 10. –  Warszawa : Gebethner i Wolff, 1872. – 396 s. [Mažeikių muziejus, 742]
 45. Konopnicka M. Ludzie i rzeczy. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1898. – 479 s. [Mažeikių muziejus, 784]
 46. Korzeniowski J. Dzieła. – T. 2. – Warszawa : S. Lewental, 1871. – 498 s. // su Z. Pečkauskaitės autografu  [Mažeikių muziejus, 797]
 47. Krechowiecki A. O tron. – C. 1. – Petersburg : K. Grendyszyński, 1898. – 350 s. [Mažeikių muziejus, 763]
 48. Krechowiecki A. O tron. – C. 2. –  Petersburg : K. Grendyszyński, 1898. – 387 s. [Mažeikių muziejus, 764]
 49. Krechowiecki A. O tron. – C. 3. – Petersburg : K. Grendyszyński, 1901. – 601 s. [Mažeikių muziejus, 765]
 50. Krechowiecki A. Rdza. – T. 1. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1898. – 3291 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 766]
 51. Krechowiecki A. Rdza. – T. 2. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1898. – 311 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 767]
 52. Krechowiecki A. Veto! – T. 1-2. – Kraków : Gebethner i Społka, 1893. –  537 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 768]
 53. Krechowiecki A. Veto! – T. 3. – Kraków : Gebethner i Społka, 1893. – 474 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 769]
 54. Krechowiecki A. Veto! – T. 4. – Kraków : Gebethner i Społka, 1893. – 543 s. [Mažeikių muziejus, 770]
 55. Leneveu J. H. Ibsen. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 135 s. [Mažeikių muziejus, 807]
 56. Leuss H. Z. Z więzienia pruskiego. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. –151 s. [Mažeikių muziejus, 816]
 57. Mickiewicz A. Poezye. – T. 1. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1888. – 240 s. [Mažeikių muziejus, 743]
 58. Mickiewicz A. Poezye. – T. 2. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1888. – 340 s. [Mažeikių muziejus, 744]
 59. Mickiewicz A. Poezye. – T. 4. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1888. – 372 s. [Mažeikių muziejus, 745]
 60. Mickiewicz A. Złote myśli [?]. – Petersburg : K. Grendyszyński, 1895. – 154 s. //  [Mažeikių muziejus, 815]
 61. Miecznik A. Cztery dni. – C. 1. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1903. – 142 s. [Mažeikių muziejus, 774]
 62. Miecznik A. Cztery dni. – C. 2. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1903. – 141 s. [Mažeikių muziejus, 775]
 63. Piasecki J. Walka. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1903. – 160 s. [Mažeikių muziejus, 817]
 64. Prus B. Faraon [B. Vaitkevičiaus (?)]. – T. 3. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1901. – 337 s. [Mažeikių muziejus, 11516]
 65. Prus B. Pisma. – T. 2. – Warszawa : H. Wawelberg i S. Rotwand, 1897. – 312 s. [Mažeikių muziejus, 801]
 66. Przyborowski W. Sokól królewski. – Warszawa : A.G. Dubrowski, 1901. – 332 s. [Mažeikių muziejus, 799]
 67. Reymont Wł. St. Przed świtem. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1910. – 253 s. [Mažeikių muziejus, 779]
 68. Siemens W. Wspomnienia z mego życia. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 160 s. [Mažeikių muziejus, 805]
 69. Sienkiewicz H. Krzyżacy. – T. 1. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900. – 338 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 746]
 70. Sienkiewicz H. Krzyżacy. – T. 2. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900. – 268 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 747]
 71. Sienkiewicz H. Krzyżacy. – T. 3. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900. – 339 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 748]
 72. Sienkiewicz H. Krzyżacy. – T. 4. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900. – 357 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 749]
 73. Sienkiewicz H. Nowele. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1896. –  220 s. [Mažeikių muziejus, 818]
 74. Sienkiewicz H. Pan Wołodyjowski. – T. 1. – Warszawa : ,,Słowo”, 1888. – 280 s.// su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 751]
 75. Sienkiewicz H. Pan Wołodyjowski. – T. 2. – Warszawa : ,,Słowo”, 1888. – 250 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 752]
 76. Sienkiewicz H. Pan Wołodyjowski. – T. 3. – Warszawa : ,,Słowo”, 1888. – 374 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 753]
 77. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 6. : Ogniem i mieczem. – T. 1. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1889. – 274 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 754]
 78. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 2. : Ogniem i mieczem. – T. 2. – Warszawa : H. Wawelberg, 1896. – 296 s. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 755]
 79. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 8. : Ogniem i mieczem. – T. 3. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1889. – 318 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 756]
 80. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 9. : Ogniem i mieczem. – T. 4. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1889. – 233 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 757]
 81. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 6. : Pan Wołodyjowski. – Warszawa : H. Wawelberg, 1896. – 400 s. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 750]
 82. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 3. : Potop. – T. 1. – Warszawa : H. Wawelberg, 1896.– 312 s. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 758]
 83. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 4. : Potop. – T. 2. – Warszawa : H. Wawelberg, 1896.– 391 s. // su Z. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 759]
 84. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 13. : Potop. – T. 4. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1888. – 308 s. [Mažeikių muziejus, 760]
 85. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 14 : Potop. – T. 5. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1888. –250 s. [Mažeikių muziejus, 761]
 86. Sienkiewicz H. Pisma. – T. 15. : Potop, t. 6. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1888. – 268 s. [Mažeikių muziejus, 762]
 87. Sieroszewski W. Brask. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1900. – 239 s. [Mažeikių muziejus, 800]
 88. Swietla K. Ostatnia pani Głoganska. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1903. – 168 s. [Mažeikių muziejus, 776]
 89. Wazow I. Wybór nowel. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 159 s. [Mažeikių muziejus, 806]
 90. Żuławski J. Kuszenie szatana. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1910. – 251 s. [Mažeikių muziejus, 785]
 91. Ного Л. Они не знали… – Москва : И.М. Машистов, 1905. – 30 c. [Mažeikių muziejus, 11523]

 
VAIKŲ LITERATŪRA

 1. Sienkevič[ius] H. Dykumose ir giriose. 2 d. – Kaunas : ,,Vairas”, 1929. – 197 p. [Mažeikių muziejus, 10538]
 2. Eaden F. Mały Janek. – Warszawa : A.T. Jezierski, 1904. – 152 s. [Mažeikių muziejus, 787]
 3. Jeleński S. Piękno w budowli. – T. 1. – Warszawa : ,,Ziarno”, 1903. – 150 s. [Mažeikių muziejus, 810]
 4. Jeleński S. Piękno w budowli. – T. 2. – Warszawa : ,,Ziarno”, 1903. – 175 s. [Mažeikių muziejus, 811]
 5. Mały naturalista. – Warszawa : ,,Przegląd tygodniowy”, 1874. – 135 s. // su dviem įrašais: (1) [?]- ,,Pannie Maryi Pierzkowskiej na pamiątkę ,,Gwiazdki” w Użwentach / d. 28 Grudis 1887 ofiarowywa Merieminyja”; (2) M. Pečkauskaitės- ,,Mielam Antaniukui Kalėdų atsiminimui 1918 m. Marija Pečkauskaitė“ [Mažeikių muziejus, 11519]
 6. Przyborowski W. Skarby pradziadowskie. – Warszawa : ,,Ziarno”, 1904. – 168 s. [Mažeikių muziejus, 814].

 

Parengė Laima Kryževičiūtė (Bačkienė)

   
Nuotraukoje: Šatrijos Ragana (antra iš dešinės) su savo draugais ir artimaisiais 1929 m. Židikų sodelyje. Fotografas nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization