Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nio enciklopedijos

 

Enciklopedijos

 1. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (1). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1931. – 128 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 1]
 2. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (2). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1932. – 256 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 2]
 3. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (3). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1932. – 384 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 3]
 4. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (6). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1932. – 768 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 4]
 5. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (7). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1932. – 896 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 5]
 6. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (9). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1933. – 1152 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 6]
 7. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (10). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1933. – 1280 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 7]
 8. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 1, (12). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1933. – 1534 p. [Mažeikių muziejus, 10654 / 8]
 9. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 2, (1). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1933. – 128 p. [Mažeikių muziejus, 10655 / 1]
 10. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 2, (3). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1933. – 384 p. [Mažeikių muziejus, 10655 / 2]
 11. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 2, (4). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1933 – 512 p. [Mažeikių muziejus, 10655 / 3]
 12. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 2, (10). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1934. –  1280 p. [Mažeikių muziejus, 10655 / 4]
 13. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 2, (12). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1934. – 1534 p. [Mažeikių muziejus, 10655 / 5]
 14. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 3, (1). – Kaunas: ,,Spaudos fondas”, 1934. – 128 p. [Mažeikių muziejus, 10656 / 1]
 15. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 3, (2). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1934. – 256 p. [Mažeikių muziejus, 10656 / 2]
 16. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (3). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1936. – 384 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 1]
 17. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (4). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1936. – 512 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 2]
 18. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (6). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1936. – 768 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 3]
 19. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (7). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1936. – 896 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 4]
 20. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (9). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1936. – 1152 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 5]
 21. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (10). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1936. – 1280 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 6]
 22. Lietuviškoji enciklopedija. – T. 5, (11). – Kaunas : ,,Spaudos fondas”, 1937. – 1408 p. [Mažeikių muziejus, 10657 / 7]
 23.  Михель А. Краткая энциклопедия смачковыхь инструментовь. – Москва : Университетская типография, 1894. – 296 с. [Mažeikių muziejus, 11484].

  
Parengė Laima Kryževičiūtė (Bačkienė)


  
Nuotraukoje: Šatrijos Ragana (ketvirta iš dešinės) su savo draugais ir artimaisiais 1928 m. rugsėjo 5 d. Židikų (Mažeikių r.) klebonijos sode. Fotografas nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization