Nauja ir apimtimi stebinanti Viktorijos Daujotės žemaitiškų eiliuotų tekstų sutelktinė laukia Jūsų dėmesio

Šių metų kovo mėnesį Šatrijos Raganos bendrija, bendradarbiaudama su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru išleido prof.  Viktorijos Daujotytės-Pakerienės (Daujotės) eiliuotų tekstų, parašytų autorės gimtąją žemaičių (varniškių) patarme, greta pateikiant bendrine lietuvių kalba, sutelktinę. Knygos autorė rašo: „jei žvalgais nuo Šatrijos, Sprūdės ar Girgždūtės, / kiek daug tos žemės, vandenų, debesynų, / kiek miškų – eglynų, alksnynų, sodybų, kelių, / kaip ir nieko po vieną, viskas išvien; / tai žemaitynai […]“.
Knygą sudaro autorės eiliuoti tekstai, paskelbti šiose Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistose knygose „Balsā ūkūs’ / Balsai ūkuose“ (2010), „Gīvenu vīna / Gyvenu viena“ (2012), „Tatā pariejau / Tai parėjau“ (2015), „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis“ (2016). Spausdinama ir naujausia (2020-ųjų metų) knyga – „Numėškis / Namiškis“. Sutelktinę knygą užbaigia Brigitos Speičytės straipsnis „Eilės, virstančios sėklomis“. Spausdinama ir Vandos Juknaitės esė „Mintys, perskaičius „Žieminę obelį“.

Leidinio apimtis – 640 puslapių. 

Tai unikalus, brandus žemaičių grožinės literatūros kūrinys.
Leidinio dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Knygos parengimą spaudai ir leidybą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“.

Norintys įsigyti knygą  turėtų parašyti adresu zemaiciu@gmail.com arba paskambinti tel. 8 687 47550. Kontaktinis asmuo – Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization