Šatrijos Raganos bendrijos valdybos svarbus pranešimas. 2024 m. vasario 10 d.

   
2024 m. kovo 17 d. šaukiamas Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas.

Smush Image Compression and Optimization