Mokomoji knyga „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“

2020 m. Lietuvių kalbos institutas išleido mokomąją knygą ir elektronnę laikmeną „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“ (sudarė Jūratė Lubienė ir Asta Leskauskaitė). Knygoje pabandyta atsakyti į klausimus, kodėl reikia mokyti ir mokytis tarmių, kokie yra traminių...

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930)

„Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltos rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą... Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą... Motin mano! Ar ne tavo rankos – baltos, meilios ir švelnutės – taip meilingai glamonėja? Ar ne tavo tai...

Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas (2021 m. balandžio 10 d.)

2021 m. balandžio 10 d. nuotoliniu būdu, naudojantis el. priemonėmis, vyko Šatrijos Raganos bendrijos suvažiavimas. Darbotvarkė: ŠRB valdybos pirmininko metinis pranešimas apie ŠRB veiklą 2020 m.; ŠRB revizijos komisijos 2020 m. ataskaita ir jos tvirtinimas; ŠRB 2020...

Smush Image Compression and Optimization