Mokomoji knyga „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“

2020 m. Lietuvių kalbos institutas išleido mokomąją knygą ir elektronnę laikmeną „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“ (sudarė Jūratė Lubienė ir Asta Leskauskaitė).
Knygoje pabandyta atsakyti į klausimus, kodėl reikia mokyti ir mokytis tarmių, kokie yra traminių kompetencijų ugdymo(si) uždaviniai, tarmių mokymo(si) galimybės, tarmių mokymo(si) metodai ir priemonės.
Knygoje pateikiamas ne tik šiaurės žemaičių kretingiškių patarmės aprašas, bet ir šios patarmės įvairūs tekstai, taip pat ir žemaitiškai rašančių poetų kūrinių pluoštas, informacija apie iškilius žemaičių kretingiškių  patarmės atstovus, tyrinėjusius / tyrinėjančius šią patarmę. Išspausdintas ir teminis tarminių žodžių žodynėmis, kretingiškių gyvenamųjų vietų (punktų) lei literatūros apie tarmes sąrašai. 

RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization