Mokslininkai apie Žemaitijos istoriją

  Mokslininkai apie Žemaitiją Alvydas Nikžentaitis: Kalbėdami apie įvairius etnografinius Lietuvos regionus: Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ar Žemaitiją, galime pasakyti, kad tik paskutinėje iš išvardintų Lietuvos dalių pradėjo formuotis nors ir labai gimininga...

Danutė Mukienė „Palangos grąžinimas Lietuvai“

Lietuvos teritorinės problemos tarpukario metais buvo vienos iš svarbiausių užsienio politikos srityje. Vilniaus ir Klaipėdos priklausomybės klausimai bene labiausiai traukė politikų dėmesį.  Nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo pradėta rūpintis Palangos ir...

Adolfas Tautavičius. „Prano Genio darbų bibliografija“

Pranas Genys Pranas Genys – poetas, publicistas, visuomenės veikėjas. Jis buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, jaunalietuvis, vėliau – Žemaičių „Alkos” muziejaus steigėjas ir jo vedėjas, muziejinės medžiagos rinkėjas ir muziejaus rūmų statytojas, vienas iš...

Dvarų dovanojimo aktas. Gardinas, 1465 balandžio 16 d.

Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis (1440-1492) dovanoja Žemaitijos seniūnui Jonui Kęsgailaičiui (?–1485 ?) ir jo palikuonims tris dvarus Žemaitijoje. Gardinas, 1465 balandžio 16. Dokumento originalas, patvirtintas LDK mažuoju...

Adomas Butrimas. „Žemaitijos istorijos ir kultūros ypatumai“

Nėra lengva aptarti esminius Žemaitijos istorijos ypatumus, kadangi šis etnosas niekada nebuvo sukūręs savo valstybės. Tačiau jis nuo XIII a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštijoje turėjo ryškią autonomiją, kuri įvairiais valstybingumą ir etniškumą žyminčiais terminais...

Polonezas

Polonezas (polonaise) – lenkiškas šokis. Jis yra iškilmingo, pakilaus pobūdžio, negreito, vidutinio judėjimo. Metrika 3/4 su būdingu aštuntinių ritmu per vieną taktą ir 2/16 antrojoje aštuntinėje. Polonezams būdingas ir tokio pat ritmo akompanimentas. Išsivystė šis...

Prezentacija „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“

2020 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centrui kartu su partneriais įgyvendinant projektą „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“ prezentaciją „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“ parengė vienas iš projekto partnerių – Akademinio žemaičių jaunimo...

Danutė Mukienė: „Platelių dvaro archyvo nuotraukos – internete“

Muziejuose kaupiamų ir saugomų vertybių skaitmeninimas – šiandien jau įprasta šių atminties institucijų veikla. Esant galimybei, sukurtą skaitmeninį turinį (eksponatų ir kt. vertybių vaizdus, jų aprašus) muziejai ir viešina, taip sudarydami galimybę visuomenei geriau...

Grafienė Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė  senatvėje

2020 m. vasario 20 d. Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) įvyko Poznanės Račynskių bibliotekos (Lenkija) 2019 m. išleistos buvusios Platelių daro šeimininkės Marijos Teresos Kasparos Skuževskos Oginskienės knygos „Mano prisiminimai“ sutiktuvės.  Prisiminimų autorė...

Sofija Tyzenhauzaitė, jos gyvenimas, kūryba ir Šuazelių giminė

Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė https://lt.wikipedia.org/wiki/Sofija_Tyzenhauzait%C4%97_de_%C5%A0uazel-Gufj%C4%97 Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė https://lietuvai.lt/wiki/Sofija_Tyzenhauzait%C4%97_de_%C5%A0uazel-Gufj%C4%97 CHOISEUL-GOUFFIER (Mme la comtesse...

Smush Image Compression and Optimization