Grafai Šuazeliai, Sofija Tyzenhauzaitė, jos gyvenimas ir kūryba (kitos aktualios internetinės nuorodos)

Sąrašas tęstinis, gavus naujos informacijos, papildomas

Nuotraukoje: Sofija Tyzenhauzaitė (pirmoje eilėje pirma iš dešinės) su savo sūnaus Aleksandro žmona Zofija, trimis vaikais vaikais (rašytojos anūkais). K,itos trys nuotraukoje įamžintos moterys nėra identifikuotos. Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių

Smush Image Compression and Optimization