Tęstinis projektas „Sofijos Tyzenhauzaitės kūrybinis palikimas – lietuviškai internete“

2020 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, bendradarbiaudamas su Rokiškio krašto muziejumi, Žemaitijos nacionaliniu parku, Žemaičių dailės muziejumi, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“, Žemaičių muziejumi „Alka“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka įgyvendina projektą „Sofijos Tyzenhauzaitės kūrybinis palikimas – lietuviškai internete“. Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir projekto partneriai.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę visuomenei naudojantis internetu išsamiau susipažinti su XIX a. prancūzų kalba rašiusios vienos iš pirmųjų istorinės Lietuvos rašytojų moterų – Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė (kiti du jos vardai – Viktorija Klementina) – gyvenimu, kūrybiniu palikimu, atsisiųsti iš interneto ir skaityti jos parašytas 4 knygas, iš originalo prancūzų kalbos išverstas į lietuvių kalbą.

Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel Gufjė (1790–1878) didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Lietuvoje, gyveno Rokiškyje, Vilniuje, Plateliuose, čia pradėjo rašyti, leisti knygas (jų parašė ir išleido aštuonias) –  „Kreolė, arba Lenkai Santo Dominge“ (1818 m.); „Barbora Radvilaitė“ (1820 m.); „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija“ (1824 m.); „Politikos nykštukas“ (1827 m.); „Halina Oginskaitė, arba Švedai Lenkijoje“ (1831 m.); „Reminescencijas“, 1862 m.; „Grafų Komorovskių Gertrūda, grafienė Feliksa Polocka: istorijos įvykiai“ (1875 m.); „Litanijos“ (1878 m.).

Tai yra svarbi Lietuvos kultūros paveldo (XIX a. grožinės literatūros, parašytos prancūzų kalba) dalis, kuri Lietuvoje kol kas mažai žinoma (čia saugomos tik kelios originalo kalba išleistos jos knygos, tad jų turinys mažai kam prieinamas).

Versti šias knygas į lietuvių kalbą pradėjo versti VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (2004 m. jis išleido šios autorės „Reminiscencijas“, 2006 m. – istorinį romaną „Halina Oginskytė, arba „Švedai Lenkijoje“ – abiejų knygų vertėjas į lietuvių kalbą yra Virginijus Baranauskas. RKIC užsakius, jis jau išvertė į lietuvių kalbą ir istorinius romanus „Lenkai Santo Dominge, arba Jaunoji kreolė“ bei „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija“. 2020 m. vykdant jau minėtą projektą buvo sukurti visų paminėtų keturių  leidinių elektroninės versijos. Jos jau paskelbtos interneto svetainės „Žemaičių žemė“ www.zemaitiuzeme.lt skyriuje „Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“ bei šiame skyriuje sukurtoje S. Tyzenhauzaitės elektroninėje bibliotekoje. Čia yra paviešintos ir visų S. Tyzenhauzaitės parašytų ir prancūzų kalba išleistų originalių knygų, kurias pavyko rasti Lietuvoje, skaitmeninės kopijos bei nuorodos į kitų šalių atminties institucijoje saugomų tų knygų, kurių Lietuvoje nepavyko rasti, esančias skaitmenines kopijas.

Padedant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai pavyko gauti ilgai ieškotų abiejų S. Tyzenhauzaitės istorinio romano „Barbora Radvilaitė“ abiejų tomų skaitmenines kopijas. Taip susidarė galimybė šią knygą pradėti versti į lietuvių kalbą. Vykdant projektą pasirengta ir šios autorės knygų „Politikos nykštukas“ (1827 m.) pirmojo tomo, „Grafų Komorovskių Gertrūda, grafienė Feliksa Polocka: istorijos įvykiai“ (1875 m.) dviejų tomų ir leidinuko „Litanijos“ (1878 m.) vertimui iš prancūzų į lietuvių kalbą. Pradėta ieškoti rėmėjų šiam darbui iš dalies finansuoti.

Įgyvendinant projektą buvo surinkta informacija apie S. Tyzenhauzaitės gimines, artimuosius bei žmones, kurie turėjo itin didelę įtaką rašytojos gyvenimui, ji susisteminta ir paskelbta   interneto leidinio „Žemaičių žemė“ skyriuje „Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“. Šiame skyriuje jau galima perskaityti ir specialiai šio projekto vykdymo metu parengtus bei anksčiau parašytus tekstus apie S. Tyzenhauzaitę, jos artimuosius, vietoves, kuriose ji gyveno. Pateikiamos nuorodos ir į aktualias publikacijas, vaizdo įrašus apie rašytoją, paskelbtus kituose interneto leidiniuose.

Projektas  „Sofijos Tyzenhauzaitės kūrybinis palikimas – lietuviškai internete“ yra tęstinis. Planuojama, kad artimiausiais metais toliau bus vykdomi S. Tyzenhauzaitės gyvenimo, kūrybinio palikimo tyrimai, viešinami jų rezultatai, spaudai rengiamos į lietuvių kalbą išverstos šios rašytojos knygos.

Danutė Ramonaitė-Mukienė

Smush Image Compression and Optimization