Rašytojos Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė giminės, artimieji, žmonės, ugdę Sofiją ir jos gyvenime palikę ryškų pėdsaką

Smush Image Compression and Optimization