Gedgaudienė (Juodvalkytė) Stefa (1927–2020) – JAV, skautų veikėja, lietuviškosios spaudos bendradarbė išeivijoje, mecenatė. Gimė 1927 m. sausio 5 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Zarasų gimnazijoje. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus. 1947 m. Miunchene baigė...