Gedgaudienė (Juodvalkytė) Stefa

Gedgaudienė (Juodvalkytė) Stefa (1927–2020) – JAV, skautų veikėja, lietuviškosios spaudos bendradarbė išeivijoje, mecenatė. Gimė 1927 m. sausio 5 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Zarasų gimnazijoje. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus. 1947 m. Miunchene baigė lietuvių gimnaziją. Studijavo UNRRA (Jungtinių Tautų pagalbos ir reabilitacijos administracijos) universitete. 1949 m. su M. K. Čiurlionio ansambliu persikėlė į Klivlandą, JAV. Įmonėje dirbo braižytoja, o vakarais mokėsi Klivlando Western Reserve universitete ir Dailės institute. Buvo lietuvių sporto klubo „Žaibas“ narė, aktyviai dalyvavo M. K. Čiurlionio ansamblio veikloje. 1961 m. ištekėjusi už žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo, dar aktyviau įsitraukė į lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. 1964–1967 m. Klivlande veikė Gedgaudų meno galerija, 1975–1991 m. S. Gedgaudienė dirbo „Dirvos“ redakcijoje, padėjo „Vilties“ leidyklai. Buvo aktyvi skautijos veikėja, viena iš Lietuvos skautų sąjungos atkūrimo iniciatorių, 1985–1990 m. Lietuvių skautų sąjungos vyriausioji skautininkė, 1991–1993 m. tarybos narė. 1997 m. iš savo asmeninių lėšų įsteigė V. Gedgaudo vardo žurnalistikos premiją ir fondą, kuriuos globoti pavedė Lietuvos žurnalistų sąjungai ir Nacionalinei žurnalistų kūrėjų asociacijai. 2000 m. savo ir šeimos bičiulių pastangomis įsteigė V. Gedgaudo vardo stipendiją Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentams. Premija buvo paskirta beveik pusšimčiui būsimųjų žurnalistų. Už šias pastangas stiprinant profesionalią žurnalistiką 2006 m. apdovanota LŽS medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.
S. Gedgaudienė (Juodvalkytė) mirė 2020 m. liepos 28 d. Floridoje (JAV).  Urną su S. Gedgaudienės pelenais numatoma palaidoti V. Gedgaudo kape Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.

Lietuvos žurnalistų sąjungos informacija

Smush Image Compression and Optimization