Jonas Juknevičius – žemaitis jėzuitas. Gimė 1618 m., mrė 1687 m. sausio 17 d. Drogičine. 1651–1664 m. sėkmingai misionieriaudamas specialiai kalbėjo lietuviškai. 1665–1671 m. buvo Kražių kolegijos rektorius, vėliau ėjo kitas atsakingas pareigas Gardine, Vilniuje ir...