Liauksminas Žygimantas

Žygimantas Liauksminas (Sigismundus, Zygmunt Lauxmin) gimė  1596 ar 1597 m. Žemaitijoje, mirė 1670 m. rugsėjo 11 d. Vilniuje. Jėzuitas (1616), lietuvių katalikų teologas, teologijos mokslų daktaras (1642 m.), filosofas, retorikos ir muzikos teoretikas, oratorius,...

Narevičius Tomas

Tomas Narevičius – Jėzuitas, poetas. Gimė 1691 m. lapkričio 19 d. Žemaitijoje, mirė 1761 metais. Mokėsi ir profesoriavo Vilniaus akademijoje (dabar Vilniaus universitetas). Sueiliavo nemažai panegirikų, parašė dramą „Nenugalimas valdovas karalius Haliotas“, kuri 1718...

Juknevičius Jonas

Jonas Juknevičius – žemaitis jėzuitas. Gimė 1618 m., mrė 1687 m. sausio 17 d. Drogičine. 1651–1664 m. sėkmingai misionieriaudamas specialiai kalbėjo lietuviškai. 1665–1671 m. buvo Kražių kolegijos rektorius, vėliau ėjo kitas atsakingas pareigas Gardine, Vilniuje ir...

Smush Image Compression and Optimization