Juknevičius Jonas

Jonas Juknevičius – žemaitis jėzuitas. Gimė 1618 m., mrė 1687 m. sausio 17 d. Drogičine. 1651–1664 m. sėkmingai misionieriaudamas
specialiai kalbėjo lietuviškai. 1665–1671 m. buvo Kražių kolegijos rektorius, vėliau ėjo kitas atsakingas pareigas Gardine, Vilniuje ir
kitur. Jo gyvenimas daugeliui jėzuitų buvo šventumo pavyzdys.

 

Smush Image Compression and Optimization