Juknevičius Jonas

Jonas Juknevičius (1618–1687) – žemaitis jėzuitas, rektorius.

 Gimė 1618 m., mirė 1687 m. sausio 17 d. Drogičine.

1649 m. įšventintas į kunigus.

1651–1664 m. sėkmingai misionieriavo Karaliaučiuje ir jo apylinkėje. Jis, norėdamas žmones atitraukti nuo vokiečių kalbos tuo metu specialiai kalbėjo lietuviškai.

1665–1671 m. buvo Kražių kolegijos rektorius, vėliau dirbo kauno rezidencijos viršininku, 1674 m. – provinciolo padėjėju.

1677–1681 m. buvo Gardino kolegijos rektorius.

1681 m. išrinktas Lietuvos jėzuitų provincijos prokuratoriumi (įgaliotiniu) į generalinę kongregaciją Romoje. Grįžęs iš Romos, trumpai padirbėjęs Vilniaus profesų namų dvasios tėvu, 1682 m. buvo paskirtas Varšuvos, kuri tada priklausė Lietuvos jėzuitų provencijai, kolegijos ir profesų namų rektoriumi į Drogičiną.

Jo gyvenimas daugeliui jėzuitų buvo šventumo pavyzdys.

  
Parengė Danutė Mukienė

 

Smush Image Compression and Optimization