Jonas Jamielkovskis

Jamelkovskis Jonas (lenk. Jan Jamiełkowski, Jamiołkowski), Jamielkovskis – kunigas, žemaitis jėzuitas, Kražių kolegijos rektorius.

Jis gimė apie 1576–1578 m. Žemaitiojoje, mirė 1649 m. spalio 1 d. Vilniuje.
Mokėsi Rygoje ir Vilniuje.

1599 m. Rygoje įstojo į jėzuitų ordiną. Vėliau mokėsi Vilniaus akademijoje (Vilniaus universitete). Baigęs studijas vienerius metus akademiojoje dirbo studijų viršininku, dvejus metus – naujokų mokytoju.

1614–1618 m. buvo Kražių jėzuitų superioras, o 1618 m. rugsėjo 16 d. tapo naujai kuriamos Kražių kolegijos rektoriumi. Šias pareigas jis ėjo 1618–1620 ir 1644–1647 metais čia daug nuveikė, kad Kražių kolegija išaugtų į svarbų Žemaičių kultūros ir švietimo centrą.

1620 m. grąžintas dirbti į Vilnių. Čia jis 1620–1624 m. buvo naujokų mokytojas,  Vilniaus noviciato (šv. Ignoto namų) rektorius, 1625–1626 m. – profesų namų prepozitas. Šešis metus ėjo provinciolo patarėjo ir padėjėjo pareigas.

1625 m. išrinktas prokuratoriumi į Romą (antrą kartą šioms pareigoms  išrinktas 1633 m.).

1627–1630 ir 1639–1641 m. buvo Lietuvos jėzuitų provincijos provinciolas.

1628 m. Bobruiske įkūrė jėzuitų rezidenciją.

1631–1639 m. dirbo Varšuvos profesų namų ir jėzuitų kolegijos rektoriumi.

1639 m. antrą kartą išrinktas Lietuvos provinciolu.

1644–1647 m. vėl dirbo Kražių kolegijos rektoriumi.

Nuo 1648 m. iki  mirties (1649 m.) buvo Vilniaus profeso namų, veikusių prie šv. Kazimiero bažnyčios, dvasios tėvas ir nuodėmklausys.

 

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization