Zina Gineitienė (1941–2024) – ekonomistė, mokslininkė, pedagogė, visuomenininkė. Gimė 1941 m. gegužės 9 d. Žemaitijoje. Anksti neteko tėvų. Savo didelės valios ir pastangų dėka dėka sėkmingai baigėe konomikos mokslus, o vėliau penkiasdešimt metų dėstė trijuose...