Gineitienė Zina

Zina Gineitienė (1941–2024) – ekonomistė, mokslininkė, pedagogė, visuomenininkė. Gimė 1941 m. gegužės 9 d. Žemaitijoje. Anksti neteko tėvų. Savo didelės valios ir pastangų dėka dėka sėkmingai baigėe konomikos mokslus, o vėliau penkiasdešimt metų dėstė trijuose Vilniaus universitetuose. Tuo laikotarpiu  ji kartu su savo vyru įsigijo sodybą netoli Maišiagalos esančiame Melkio kaime. Kaip tik čia atsiskleidė neeiliniai Zinos organizaciniai sugebėjimai ir pasišventimas daryti gerus darbus. Iš savo santaupų ji šioje sodyboje įkūrė lietuvišką vaikų darželį, vėliau, talkinant vietiniams gyventojams, iš molio pastatė patalpas, kuriose pradėjo veikti pradinė mokykla, išsipildė ir dar viena Zinos svajonė – senoje daržinėje iš šiaudų buvo įrengta koplyčia.

Nežiūrint didelio užimtumo Z. Gineitienė dažnai dalyvaudavo VŽKD renginiuose. Ji visus žavėdavo savo tauria siela, atliktais kilniais darbais, uždegančia energija ir nesibaigiančiais kūrybingais  sumanymais. Tokia ji ir liks jį pažinojusių žmonių atmintyje.

 

Smush Image Compression and Optimization