„POLONEZŲ KELIAS. GYVENIMAS, KURIO NEPAKARTOSI“

Danutė Ramonaitė-Mukienė

Informacinis-pažintinis leidinys, skirtas skaitytojui, pradedančiam pažintį su kompozitoriumi, iškiliu XVIII a. pab. – XIX a. pr. valstybės ir politikos veikėju Mykolu Kleopu Oginskiu (1765–1833). Jame trumpai apžvelgiami M. K. Oginskio gyvento laikotarpio svarbiausi įvykiai, jo politinė ir diplomatinė veikla, dalyvavimas 1794 m. Tado Kosciuškos sukilime. Pateikiama ir svarbiausia informacija apie M. K. Oginskio šeimą – tėvus, žmonas, vaikus ir Lietuvoje gyvenusius, Rietavą ir Plungę išpuoselėjusius vaikaičius – Bogdaną Oginskį (1848–1909) ir Mykolą Mikalojų Severiną Marką Oginskį (1849–1902), žinomų vietovių, labiausiai susijusių su Lietuvoje gyvenusia kunigaikščių Oginskių gimine, sąrašas. 

Knygoje taip pat rašoma apie M. K. Oginskio muzikinio ir rašytinio palikimo įprasminimą Lietuvoje, apžvelgiami svarbiausi M. K. Oginskio 250-osioms metinėms skirti darbai, cituojami Vlado Drėmos, Antano Rimvydo Čaplinsko, Šviesės Čepliauskaitės, Viktoro Gerulaičio, Gabrielės Giunterytės-Puzinienės, Laimos Kiauleikytės, Stanislovo Moravskio, Mykolo Kleopo Oginskio, Aldonos Prašmantaitės, Vaivos Purlytės, Genovaitės Razbadauskienės, Zinos Rimgailienės, Vyto Rutkausko, Jolantos Skurdauskienės, Ramunės Šmigelskytės-Stukienės, Piotro Staniako, Povilo Šverebo, Andžejaus Zaluskio, Ivo Zaluskio ir kitų autorių tekstų fragmentai, atskleidžiantys M. K. Oginskio asmenybę, jo kūrybos reikšmę ir pastangas atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

TURINYS

Įvadiniai puslapiai
Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakai sūnui“ santrauka
Europos ir Šviečiamojo amžiaus žmogus 9
Mykolo Kleopo Oginskio laikmetis: politinė situacija Europoje ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimas 13
Mykolo Kleopo Oginskio tėvai 21
Vaikystės ir paauglystės metai 24
Valstybininkas ir politikas 39
Tado Kosciuškos sukilime (1794 m.) 45
Mykolo Kleopo Oginskio LDK atkūrimo planas 51
Zalesėje 55
Kompozitorius 59
Rašytinis palikimas 75
Muzikos kūrinių leidyba 83
Mykolo Kleopo Oginskio žmonos 85
Mykolo Kleopo Oginskio vaikai 93
Tadas Antonijus Oginskis (1798–1844), Pranciškus Ksaveras Oginskis (1801–1837) 93
Amelija Oginskytė-Zaluska (1804–1858) 97
Ema Oginskytė-Bžostovska-Vysocka (1810–1871) 104
Ida Oginskytė-Kublicka (1813 – po 1843) 106
Irenėjus Kleopas Oginskis (1808–1863) 106
Mykolo Kleopo Oginskio vaikaičiai  – Rietavo ir Plungės kunigaikščiai 111
Mykolo Kleopo Oginskio sesuo Juzefa Sofija Oginskytė (1761 ar 1764–1847) 121
Vilniuje 125
Italijoje 133
Rietavas ir Oginskiai 141
Mykolo Kleopo Oginskio atminimo ir muzikinio palikimo puoselėjimas ir gaivinimas 153
Lietuvos vietovės, susijusios su Oginskių giminės gyvenimu ir veikla 163
Asmenvardžių  rodyklė 173
Vietovardžių rodyklė 183

Smush Image Compression and Optimization