Važinskis Mykolas

Mykolas Važinskis – vienas iš 1830–1831 m. su­kilimo karo vadų, majoras, savo būryje turėjęs daugiau kaip 100 karių. 1931 m. balandžio 21 d. daly­vavo Darbėnų kautynėse, kovėsi ties Salantais. 1831 m. liepos 29 d. jo dalinys buvo sumuštas ties Gintenių kaimu. M....

Moncevičius Juozapas

Juozapas Moncevičius – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo karo vadų, majoras. Jo pulke 1831 m. ge­gužės 15 d. kovėsi 436 kariai. Jis vadovavo Darbė­nų kautynėms balandžio 21 d., gegužės mėnesį vėl užėmė Darbėnus. Rugpjūčio 13 d. ties Salantais pateko į rusų nelaisvę.  ...

Zambžickis Liudvikas

Liudvikas Zambžickis (1805–1834) – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo va­dovų Lietuvoje. Jis buvo Vilniaus vyriausiojo sukilėlių komiteto narys. Kartu su Antanu Goreckiu ir Karoliu Zaluskiu bandė užimti Vilnių, buvo jį apsupę iš visų pusių. Atvykęs su misija į Žemaitiją,...

Syrevičius Juozapas

Juozapas Syrevičius – Telšių apskrities suki­lėlių dalinio vadas 1830–1831 m. sukilime, pa­pulkininkis, buvęs Napoleono gvardijos ka­rininkas, Pagirgždūtės dvarelio savininkas. Pritarė Anupro Jacevičiaus ir Vladimiro Gado­no išrinkimui Telšių apskrities sukilimo karo...

Stanevičius Ezechielis

Ezechielis Stanevičius – Lyduvėnų dvaro valdytojas, Raseinių apskrities bajorų maršalka (1826–1829), 1830–1831 m. sukilimo Žemai­čių krašto centrinės vyriausybės pirmininkas, Raseinių apskrityje – vadas. Jis gimė 1798 m. balandžio 10 d. Bazilionuose. Studijavo...

Huščia Jonas

Jonas Huščia – 1974 m. sukilimo dalyvis, Gadonų koplyčios fundatorius, 1830–1831 m. Telįšų apskrities sukilėlių pulko, kuiame buvo apie 300 šaulių, raitininkų ir dalgininkų, vadas.  Jo pulkas kovėsi šiaurinėje Telšių apskrities dalyje, ties Pikeliais, vėliau sėkmingai...

Smush Image Compression and Optimization