Zambžickis Liudvikas

Liudvikas Zambžickis (1805–1834) – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo va­dovų Lietuvoje. Jis buvo Vilniaus vyriausiojo sukilėlių komiteto narys. Kartu su Antanu Goreckiu ir Karoliu Zaluskiu bandė užimti Vilnių, buvo jį apsupę iš visų pusių. Atvykęs su misija į Žemaitiją, laukiant laivų su ginklais iš Anglijos, bandė įkal­bėti sukilėlius susijungti ir kartu pulti Palangą. Vėliau, atsi­skyręs nuo Telšių sukilimo vado Anupro Jacevi­čiaus būrių, prasibrovė į Lenkijos Karalystę, vėliau atvyko į Prancūziją, kur ir mirė.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

 

Smush Image Compression and Optimization