Važinskis Mykolas

Mykolas Važinskis – vienas iš 1830–1831 m. su­kilimo karo vadų, majoras, savo būryje turėjęs daugiau kaip 100 karių. 1931 m. balandžio 21 d. daly­vavo Darbėnų kautynėse, kovėsi ties Salantais. 1831 m. liepos 29 d. jo dalinys buvo sumuštas ties Gintenių kaimu. M. Važinskis,  jau turėdamas pulkininko laipsnį, pate­ko į nelaisvę.

Važinskių giminė daug kuo prisidėjo Žemaitijoje funduodama Pikelių bažnyčios interjero įrangą, Pievėnų, Tryškių, Tirkšlių, Geidžių bažnyčias.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization