Varnelis Kazimieras (vyresnysis)

Kazimieras Varnelis (1871–1945) – liaudies menininkas, tapytojas, skulptorius. Jis gimė 1871 m. buvusios Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus žemaičių ūkininkų šeimoje. Lankė vietinę pradžios mokyklą. Nuo mažens mėgo piešti, drožinėti, skaityti knygas. Paaugęs...

Girdžiūnas Alfonsas

Alfonsas Girdžiūnas (1898–1966) – liaudies meistras, 1937 m. Paryžiuje vykusioje pasaulinėje meno ir technikos parodoje už medžio skulptūrėles apdovanotas sidabro medaliu. A. Girdžiūnas gimė 1898 m. Skuodo rajono Luknių kaime. Mokėsi Kulų kaimo (dabar Skuodo miesto...

Gailevičius (Gailius, Gailis) Steponas

Steponas Gailevičius (Gailius, Gailis) gimė 1815 m. gruodžio 27 d. buvusio Židikų valsčiaus, Pikelių parapijos Kukių kaime (dab. Mažeikių rajono teritorija) valstiečių Jurgio Gailevičiaus ir Agnetės Ibenskaitės (Gailevičienės) šeimoje.   Steponas tarp trijų brolių...

Misevičius Ignas

Ignas Misevičius (1836–?) – Žemaitijos XIX a. skulptorius, akmentašys, kalvis. Apie nedaug kas žinoma. Gimė 1836 m. Žemaitijoje, Antinkų kaime. Tų pačių metų vasario 3 d.  buvo pakrikštytas Stulgių parapijos (Kelmės raj.) bažnyčioje. Jo tėvai buvo bežemiai...

Liaudanskis Juozas

Juozas Liaudanskis (1904–1989) – akmentašys, skulptorius, liaudies meistras. Jis gimė 1904 m. sausio 27 d. Kelmės rajono Junkiškės kaimo bežemių valstiečių šeimoje, dėl šeimos sunkios materialinės padėties neturėjo galimybės net lankyti pradinės mokyklos. Akmenį...

Orvidas Kazimieras

Kazimieras Orvidas – žymus XX a. Žemaitijos akmens meistras, vienas Orvidų sodybos-muziejaus Kretingos rajone įkūrėjų. Jo tėvas – Jonas Orvidas, XX a. pr. iš Šiaulių rajono Gruzdžių miestelio atvykęs dirbti į Kretingos rajono Salantų miestelį. Kurį laiką čia jis tašė...

Orvidas Jonas

Jonas Orvidas – Žemaitijoje XX a. gyvenęs ir dirbęs akmentašys. Gimimo metai nežinomi. XX a. pr. jis iš Gruzdžių (Šiaulių raj.) atvyko gyventi ir dirbti į Kretingos rajono Salantų miestelį. Čia jis kurį laiką statomai Salantų bažnyčiai tašė akmenis. 1911 m. bažnyčios...

Teresius Adolfas

Tautodailininkas, skulptorius Adolfas Teresius gimė 1960 m. Kelmės rajone. Baigęs vidurinę mokyklą, 1978 m. Žemaičių Kalvarijoje, Panų kalne, sukūrė pirmuosius koplytstulpius, kurie 1980 m. kartu su unikalia medine koplyčia tarybų valdžios buvo sunaikinti. 1981–1985...

Petrošius Ipolitas

Ipolitas Petrošius – muzikas (pučiamųjų orkestrų vadovas, kompozitorius), liaudies meistras, pedagogas. Jis gimė 1937 04 12 Gorainių k., Tauragės apskrityje (dabar Šilutės r.). 1945–1948 m. mokėsi Gorainių pradinėje (Šilutės r.), 1949–1953 m. Žemaičių Naumiesčio...

Raibužis Juozapas

Juozapas Raibužis – liaudies skulptorius, pauparis, knygnešys. Gimė 1878 m. Gegrėnuose (Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.). Mirė 1945 m. Gyveno Plungė je, nuo 1919 m. – Kvėdarnoje (Šilalės r.), Vaikystėje piemenavo, gyveno pas svetimus. Šeima namų neturėjo, tad...

Petrošius Juozapas, Prano sūnus

Juozapas Petrošius, Prano sūnus – muzikas (liaudies muzikantas, šeimos orkestro vadovas, liaudies meistras (kaimiškų trobų statyba). Gimė 1897 02 01 (01 20) Gorainių k. (Šilutės r.). Visą amžių gyveno, dirbo ir kūrė Gorainių kaime, kuris yra beveik ant Šilutės,...

Gliožeris Kazys

Liaudies meistras. Gimė 1876 m. Vilimiškės Kaime, Kretingos apskrityje, mirė 1947 m. Kurmaičiuose, Kretingos apskrityje. 1897 m. vedė Rozaliją Donielaitę. Nusipirko 1 dešimtinę žemės Kurmaičių kaime ir pasistatė trobesius. 1907 m. dirbo prie Kretingos bažnyčios...

Gliožeris Kazys

Liaudies meistras. Gimė 1876 m. Vilimiškės kaime (buv. Kretingos apskritis), mirė 1947 m. Kurmaičiuose (buv. Kretingos apskritis). 1897 m. vedė Rozaliją Donielaitę. Nusipirko 1 dešimtinę žemės Kurmaičių kaime ir pasistatė trobesius. 1907 m. dirbo prie Kretingos...

Smush Image Compression and Optimization