Girdžiūnas Alfonsas

Alfonsas Girdžiūnas (1898–1966) – liaudies meistras, 1937 m. Paryžiuje vykusioje pasaulinėje meno ir technikos parodoje už medžio skulptūrėles apdovanotas sidabro medaliu.

A. Girdžiūnas gimė 1898 m. Skuodo rajono Luknių kaime. Mokėsi Kulų kaimo (dabar Skuodo miesto dalis) triklasėje rusiškoje mokykloje. Tarnavo kariuomenėje Kaune. Vedė Emiliją Baužytę, su ja susilaukė dukters Iremos Girdžiūnaitės (Malonienės). Jie Žirnikų kaime prie miško pasistatė savo namus. Prie žemės ūkio darbų nelinko. Daugiausiai laiko praleisdavo iš medžio droždamas namų apyvokos reikmenis, taip pat ir įvairias skulptūrėles. Žirnikų kaime gyvenęs A. Girdžiūno bičiulis Jonas Malonė žinojo, kad A. Girdžiūnas kuria gražias medžio skulptūras ir apie tai papasakojo dailininkui ir pedagogui Adomui Galdikui (1893–1969). Šis susidomėjo A. Girdžiūno kūryba ir,  susitikęs su juo, paskatino šio pomėgio nemesti.  

1937 m. Paryžiuje vykusioje tarptautinėje meno ir pramonės parodoje (pasaulinėje meno ir technikos Liaudies meistras savo medžio drožinius  medžio tiekdavo Kaune veikusiai Liaudies meno bendrovei „Marginiai“, Kaune veikusiai laiudies meno dirbinių parduotuvei.  Bendrovė „marginiai“ tuo metu meistrą aprūpindavo darbui reikalingais įrankiais. Ju pasirūpino, kad A. Gidžiūno medžio drožiniai būtų išsiųsti į Paryžiuje 1937 m. vykusią parodą, kuri atsiuntė raštą, kad A. Girdžiūnas apdovanotas minėtos parodos medaliu. Paties medalio išsipirkti jis neturėjo lėšų, tad apie įvertinimą, skirtą jam parodoje, turėjo tik tai liudijantį raštą.
1951 m. sovietai A. Girdžiūną suėmė ir ištrėmė į Kemerovo sritį. 1956 m. gegužės 9 d. jis buvo amnestuotas. Tada sugrįžo į Lietuvą. Nors jau pasiligojęs, bet dar kurdavo – dažniausiai tapydavo įvairius peizažus, miško, kalnų vaizdus, galingus medžius. Kartais tapydavo ir dvipusius paveikslus, t. y. ant abiejų drobės pusių. Yra tapęs ir ant medinių rūsio durų.

Mirė A, Girdžiūnas 1966 m. gruodžio mėnesį (per Kalėdų savaitę). Palaidotas Lenkimų (Skuodo raj.) kapinėse. Jo darbai yra pasklidę po pasaulį. Keletą jo kūrinių saugo Skuodo muziejus.

Smush Image Compression and Optimization