Orvidas Jonas

Jonas Orvidas – Žemaitijoje XX a. gyvenęs ir dirbęs akmentašys. Gimimo metai nežinomi. XX a. pr. jis iš Gruzdžių (Šiaulių raj.) atvyko gyventi ir dirbti į Kretingos rajono Salantų miestelį. Čia jis kurį laiką statomai Salantų bažnyčiai tašė akmenis. 1911 m. bažnyčios statyba buvo užbaigta, tačiau Jonas Orvidas pasiliko gyventi Salantuose. Jis savo ateitį siejo su akmentašyste, o Salantų apylinkėse gausu akmenų.

Pinigų šeimai J. Orvidas uždirbdavo tašydamas akmenis. 1937 m. jis šalia Salantų miestelio esančiame Gargždelės kaime nusipirko gyvenamą namą, žemės ir čia su šeima įsikūrė.
1939 m. Jonas Orvidas mirė. Jo darbą tęsė sūnus Kazimieras Orvidas (1905–1989 m.), vėliau  ir anūkas – skulptorius, pranciškonų vienuolis Vilius Kazimieras Orvidas (1952–1992).

Smush Image Compression and Optimization