Petrošius Juozapas, Prano sūnus

Juozapas Petrošius, Prano sūnus – muzikas (liaudies muzikantas, šeimos orkestro vadovas, liaudies meistras (kaimiškų trobų statyba). Gimė 1897 02 01 (01 20) Gorainių k. (Šilutės r.). Visą amžių gyveno, dirbo ir kūrė Gorainių kaime, kuris yra beveik ant Šilutės, Šilalės,  Tauragės rajonų ribos. Sukūrė garsiąją Petrošiaus polką. Pramokęs savo vaikus muzikos, rašto ir groti įvairiais instrumentais, suorganizavo Petrošių šeimos kapeliją ir orkestrėlį. Su jais 1930-1960 m. grojo daugiau kaip 500 vestuvių.
Orkestro pagrindą sudarė tėvas ir 4 vaikai. Pats Juozapas pūtė baritoną arba grojo bandonija, vyriausias sūnus Jonas – kornetu ir smuiku, duktė Juzė – bosiniais instrumentais, Kazimiera pūtė altą   arba altuodavo  smuiku,   o   Birutė   arba   Anicetas   mušdavo   būgną. Pučiamaisiais instrumentais grodavo lauke, kambaryje – bandonija ir styginiais. Juozapas muzikavo 45 metus. Grojo daugiau kaip 60 valsų, apie 30 polkų, tiek pat maršų, fokstrotų, bei kitų liaudies šokių ir žaidimų. Yra pastatęs daugiau kaip 200 trobesių. Viena iš jų stovi Gintaro g. 21, Palangoje.
Mirė 1965 06 16 Gorainių k. (Šilutės r.). Palaidotas Pajūriškių kaime (Žvingių parapijos kapinėse). 


Literatūra:
1. J. Gajauskas, V. Mickevičius „Kelias veda į tolį…“, Komunistinis darbas [Šilutės r.], 1964-09-24, Nr. 144.
2. Ona Balčiūnienė „Rašau šeimos metraštį“, Vakarinės naujienos, 1985-05-18.
3. A. Batavičius „Tauragės apskrities dūdų orkestrai“, Tauragė, 1995, p. 90–110.
4. I. Petrošius ir V. Malinauskas „Muzika, muzika“, Vilnius, 2002, p. 2–37.
5. Danguolė Želvytė „Kas tęsia Gorainių Petrošių šeimos orkestro tradicijas?“, Žemaičių žemė, 2002. Nr.  4, p. 37.Informaciją parengė Ipolitas Petrošius

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization