Misevičius Ignas

Ignas Misevičius (1836–?) – Žemaitijos XIX a. skulptorius, akmentašys, kalvis. Apie nedaug kas žinoma. Gimė 1836 m. Žemaitijoje, Antinkų kaime. Tų pačių metų vasario 3 d.  buvo pakrikštytas Stulgių parapijos (Kelmės raj.) bažnyčioje. Jo tėvai buvo bežemiai valstiečiai, tad gyvenimas šią šeimą blaškė kaip ir daugelį panašių į ją – dar mažas būdamas Ignas kartu su tėvais turėjo palikti ir savo gimtąjį kaimą.

I.Misevičiaus darbų yra Raseinių rajono buvusios Nemakščių bažnyčios šventoriuje bei Kelmės rajono Stulgių kapinėse. Tai daugiausiai koplytstulpiai, padaryti iš vientiso akmens ir papuošti ažūriniais kryžiais.

Ignas Misevičius tęsė liaudies meno tradicijas. Jo darbai labai artimi XIX a. mediniams koplytstulpiams. Kadangi jo kūrinių identifikuota nedaug, sudėtinga vertinti ir visą jo kūrybą.

Tiksli I. Misevičiaus mirties data nežinoma. Spėjama, kad tai galėjo būti XIX a. pabaiga.

 

Naudota literatūra:

1. Širmulis A., Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. Medis, akmuo, geležis, Vilnius, 1999, p. 54–63.

Smush Image Compression and Optimization