Palangos senovės gyvenvietė III

1994 m. vasario 7 d. dėl vertingųjų archeologinių savybių į Kultūros vertybių registrą įtraukta ankstyvuoju ir viduriniuoju neolito amžiumi datuojama Rąžės upės kairiajame krante esanti Palangos senovės gyvenvietė III (unikalus objekto kodas 17135). Jos teritorija užima 1 066.00 kv. m plotą. Gyvenvietė yra Palangos senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17139) ir Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613) teritorijoje. Jos viršutinis sluoksnis ne kartą yra lygintas vykdant statybas ir įvairių komunikacijų tiesimo darbus. Kultūrinis sluoksnis šioje vietoje – iki 30 cm storio, durpingas. Jis stipriai sužalotas, vietomis buvo ir sunaikintas, kai čia 1958 m. tvarkė Rąžės vagą, bei vėlesniais metais vykstant statyboms.

Šios gyvenvietės teritorijoje yra rasta įvairių archeologinių radinių.

Dabar kultūrinis sluoksnis yra po 1,5–2 m storio užpustytais smėlio ir užpiltais sluoksniais.

1958 m. buvo ištirtas šios gyvenvietės 70 kv. m plotas, 1984 m. jos teritorijoje bei aplinkoje išgręžti 3, 2014 m.  – 9 žvalgomieji gręžiniai.

 

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022-04-02).

 

Parengė Danutė Mukienė


D.
Mukienės nuotraukoje – Rąžės upės pakrantės fragmentas. 2022 m. balandžio mėnuo

 

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization