Mirė socialinių mokslų daktarė, profesorė, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narė Zina Gineitienė (1941–2024)

   

2024 m. birželio 17 d. netikėtai mirė socialinių mokslų daktarė, profesorė, aktyvi Vilniaus žemaičių kultūros draugijos (VŽKD) narė Zina Gineitienė.

Z. Gineitienė gimė 1941 m. gegužės 9 d. Žemaitijoje. Anksti neteko tėvų. Savo didelės valios ir pastangų dėka sėkmingai baigė ekonomikos mokslus, o vėliau penkiasdešimt metų dėstė trijuose Vilniaus universitetuose. Tuo laikotarpiu ji kartu su savo vyru įsigijo sodybą netoli Maišiagalos esančiame Melkio kaime. Kaip tik čia atsiskleidė neeiliniai Zinos organizaciniai sugebėjimai ir pasišventimas daryti gerus darbus. Iš savo santaupų ji šioje sodyboje įkūrė lietuvišką vaikų darželį, vėliau, talkinant vietiniams gyventojams, iš molio pastatė patalpas, kuriose pradėjo veikti pradinė mokykla, o visai neseniai išsipildė dar viena Zinos svajonė – senoje daržinėje iš šiaudų buvo įrengta koplyčia.

Nežiūrint didelio užimtumo Z. Gineitienė dažnai dalyvaudavo VŽKD renginiuose. Ji visus žavėdavo savo tauria siela, atliktais kilniais darbais, uždegančia energija ir nesibaigiančiais kūrybiniais  sumanymais. Tokia ji ir liks ją pažinojusių žmonių atmintyje.

  
Atsisveikinimas su velione – birželio 19 d. nuo 15 val. laidojimo namuose ,,Amžinybė“ (Talino g. 10A, Vilnius).

Birželio 19 d. 18 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje už a. a. Ziną Gineitienę bus aukojamos Šv. Mišios.
Birželio 20 d. 15:30 val.  – velionė bus išlydima į Karvio parapijos kapines.

   
Vilniaus žemaičių kultūros draugija

Smush Image Compression and Optimization