Kazimieras Prušinskas: „Žemaičių kūriniai šimtmečio Lietuvos dainų šventės liaudies dailės parodoje „Iš šerdies“

   

Tarp gausybės puikių šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ renginių, sutelkusių minias dainą, šokį, tradicinę muziką mylinčių tautiečių iš įvairių pasaulio kampelių, bene mažiausiai dėmesio šiemet sulaukė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) ekspoziciniame padalinyje Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje trečiąją šventės dieną (liepos 1-ąją) atidaryta Lietuvos dailės paroda „Iš šerdies“, kurią surengė Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su partneriais – LNDM ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos regioniniais skyriais (parodos kuratorė – dailininkė, Vilniaus dailės akademijos lektorė Aušra Jasiukevičiūtė).

Parodai vieta buvo pasirinkta tradicinė (LNDM jau daug metų priglobia dainų švenčių metu vykstančias respublikines liaudies meno parodas). Neabejotina tik, kad tokia proga, kai minime šimto metų sukaktį nuo 1924 m. Kaune įvykusios pirmosios Lietuvos dainų šventės (Dainų dienos), kai pas mus liaudies dailė – tautinė (liaudies) dailė, kuri kartu su liaudies architektūra ir folkloru yra viena iš trijų liaudies meno dalių, kuri Lietuvoje taip plačiai paplitusi ir dažnu atveju žmonėms daro ne mažesnį emocinį poveikį kaip profesionalioji dailė, vietos tokiai parodai buvo skirta per mažai.

Ekspozicijos turinys yra apžvelgtas prieš parodos atidarymą išleistame kataloge: „Šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės liaudies dailės paroda „Iš šerdies“ pristato geriausių visos Lietuvos šiuolaikinių tautodailininkų kūrinius, įkvėptus liaudies dailės tradicijos. Ekspozicijoje išvysime ne tik žinomų, aktyviai tautodailės parodose dalyvaujančių meistrų kūrinių, bet ir uždariau, nuošaliau gyvenančių, retai matomų kūrėjų vienišių darbų. […].“ „Kaip atskaitos tašką pasitelkėme XIX–XX a. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus liaudies meno rinkinio eksponatus, privačiose kolekcijose saugomus kūrinius, leidžiančius pamatyti ir įvertinti, kokia liaudies dailė buvo anksčiau, kokios bendros savybės išliko, ir kokie skirtumai pasireiškė žvelgiant į dabarties laikus. […].“

Į parodą užsukome trečiąją jos veikimo dieną. Lankytojų nebuvo daug. Mes, kaip ir jie, čia ilgai neužsibuvome. Susidarėme bendrą vaizdą, pasigėrėjome puikiaisiais rišėjų sodais, medžio drožėjų darbais, kitais kūriniais ir… išėjome. Priežastis ta, jog nebuvo kaip su ta paroda išsamiau susipažinti. Be anotacijos, kuri kabojo prie įėjimo į parodą, daugiau jokios informacijos apie parodos eksponatus nebuvo – etiketažo nė prie vieno eksponato nepamatėme. Parodoje budinti muziejaus darbuotoja mus informavo, kad etiketažas rengiamas ir kad jis jau bus po kelių dienų bei pasiūlė parodą pakartotinai aplankyti po kokios savaitės.

Norėdami išsiaiškinti, kas šioje parodoje reprezentuoja Žemaitijos etnografinio regiono tautodailę, tai iš dalies galėjome padaryti vartydami katalogą, kuriame nurodyta, jog „Parodoje eksponuojamos įvairios liaudies dailės rūšys: vaizdinė dailė – tapyba, skulptūra, grafika, karpiniai; taikomoji dailė – audiniai, tekstilė, tautinio kostiumo elementai, keramika, kalvystė, medžio dirbiniai, iš vytelių ir šiaudų pinti daiktai; paprotinė dailė – verbos, sodai, kaukės, margučiai. Tarp eksponatų rasime ne tik įprastų, tradicinių įvairių sričių kūrinių, bet ir šiuolaikinių modifikacijų, leidžiančių spėti, kaip liaudies kūryba keisis ateityje, ir galbūt tapsiančių naujų tradicijų ištakomis. […].“

Tiems, kas yra bent šiek tiek susipažinę su XX a. ir XXI a. tautodaile, pamačius, kas eksponuojama šioje parodoje, iš karto norėjosi, jog parodinių erdvių būtų bent jau 3–4 kartus daugiau, kad jose būtų galima išeksponuoti atitinkamai daugiau ir kūrinių, pristatyti visų atskiras liaudies meno rūšis savo darbais reprezentuojančius tautodailininkus, tokius kaip jau nuo 2005 m. Lietuvoje kasmet vykstančių nacionalinių konkursinių liaudies meno parodų laureatus, kurie apdovanojami „Aukso vainikais“ ir kt. auksarankius. Bet… Paroda kur kas mažesnės apimties.

Kalbant apie žemaičių kūrinius parodoje, galime konstatuoti tik tai, jog parodos kataloge daugiausiai yra pateikta vaizduojamosios dailės (kataloge ji vadinama vaizdine daile) kūrinių, ypač medžio skulptūrų (tai  labiausiai šio krašto tautodailei ir būdinga). Kataloge yra pateikti duomenys ir apie kelis šiame krašte sukurtus tapybos, grafikos, kryždirbystės darbus, karpinius. Tarp Žemaitijoje gyvenančių taikomosios dailės meistrų sukurtų darbų daugiausiai kataloge pristatyta audinių, mezginių, po keletą delmonų, drožinių, žaislų, po 1 kepurę ir puodininkystės gaminį. Nėra pavaizduota nė vieno žemaičių nupinto kūrinio. Tarp paprotinės liaudies dailės eksponatų yra iš Žemaitijos atkeliavusių kaukių, margučių, sodų. Verbų, kurias būtų surišę žemaičiai, kaip ir reikia tikėtis, taip pat nė vieno vaizdo nerandame.

Iš žemaičių kraštą reprezentuojančių senųjų liaudies menininkų darbų kataloge matome po vieną Plungės krašto medžio drožėjo Stanislovo Riaubos (1904–1982) ir Šilalės rajone gyvenusios tapytojos Petronelės Gerlikienės (1905–1979), darbą, kurie reprezentuoja XX a. XX a. pr. gimusių liaudies menininkų kūrybą. Visų kitų kūrinių autoriai žemaičiai, išskyrus medžio drožėjus Stasį Dužinską, Vytautą Jaugėlą, Oną Paulauskienę, Kazimierą Striaupą, Adolfą Andriejų Viluckį, audėjas Reginą Vaišnorienę ir Teresę Žulkienę,  yra gimę kur kas vėliau, t. y. po Antrojo pasaulinio karo ir dažniausiai tebekuria iki šiol. Nemažas būrys menininkų yra gimę jau XXI amžiuje, tarp jų ir keletas mokinių, dar tik bandančių savo jėgas tautodailėje ir vargu ar iš jų darbų jau galime spręsti apie šių dienų liaudies meno tendencijas.

Kataloge nurodyta, jog parodoje eksponuojama daugiau kaip 1500 darbų, kuriuos sukūrė 410 autorių. Bet… bandėme suskaičiuoti kataloge pristatytus parodos eksponatus ir… suskaičiavome tik 432 jų pozicijas. Tiesa, kai kurioms jų yra priskirta po du ar tris kūrinius, pvz., juostų, lazdų, žaislų, margučių, bet net ir pridėjus tai, kas kataloge eksponatų grupėse pavaizduota, iš tų paminėtų 1500 kūrinių kataloge matome tik apie 580 eksponatų vaizdus. Peršasi išvada, jog iki katalogo parengimo spaudai dar ne visi kūriniai buvo surinkti, nufotografuoti ar tiesiog į katalogą likusieji nebetilpo. Tai liudija ir parodoje mūsų pačių sukurtos jos nuotraukos. Dalies jose matomų kūrinių parodos kataloge nėra nurodyta. Leidinio anotacijoje paminėtas parodoje eksponuojamų kūrinių autorių skaičius iš dalies atitinka tai, ką jame matome.

Taigi, yra katalogas, yra paroda, bet, jei nori išsamiau susipažinti su vieno ar kito Lietuvos etnografinio regiono šių dienų ar ankstesnių metų liaudies (tautos) daile, tikrai kad verta dar kartą apsilankyti parodoje arba kasmet regionuose  rengiamose liaudies meno konkursinėse parodose, kuriose išrenkami laureatai apdovanojami „Aukso vainiku“ bei aukso raidėmis įrašomi į Lietuvos tautodailės istoriją. Apie tai, kas liaudies meistrų sukurta iki šiol, iškalbingai pasakoja beveik visų šalies rajonų centruose, taip pat ir Lietuvos didžiuosiuose miestuose veikiančių muziejų liaudies meno rinkiniai, šiuose muziejuose, taip pat ir kitose erdvėse rajonuose ir miestuose rengiamos įvairios atskirų liaudies meistrų personalinės, grupinės liaudies meno parodos.

Kadangi ne visi besidomintys žemaičių tautodaile apsilankys LNDM Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje iki šių metų rugsėjo 29 d. imtinai veiksiančioje liaudies dailės parodoje „Iš šerdies“ ir ne visiems yra pavykę ar pavyks gauti šios parodos katalogą, pateikiame sąrašą Žemaitijoje kūrusių ir kuriančių tautodailininkų, apie kurių darbus, eksponuojamus šioje parodoje, yra pateikta informacija jos kataloge.

 

VAIZDINĖ DAILĖ

 

SKULPTŪRA

 1. Valdas Bandza. Gimė 1964 m. Akmentašys. Gyvena Kelmėje. „Muzikantas“, 2023 m., akmuo, h 45 cm.
 2. Edgaras Budrys. Gimė 2005 m. Mokinys. Mokytojas Viktoras Raibužis. Gyvena Plungėje. „Pieta“, 2020 m., dažytas medis, h 45 cm.
 3. Ovidijus Buta. Gimė 2002 m. Mokinys. Mokytojas Viktoras Raibužis. Gyvena Plungėje. „Piligrimas“, 2020 m., dažytas medis, h 43 cm.
 4. Aurimas Jurgaitis. Gimė 2001 m. Mokinys. Mokytojas Viktoras Raibužis. Gyvena Plungėje. „Šv. Kristoforas“, 2018 m., dažytas medis, h 35 cm.
 5. Paulius Mikšta. Gimė 2003 m. Mokinys. Mokytojas Viktoras Raibužis. Gyvena Plungėje. „Šv. Kristoforas“, 2021 m., dažytas medis, h 40 cm.
 6. Deividas Paulauskas. Gimė 2000 m. Mokinys. Mokytojas Viktoras Raibužis. Gyvena Plungėje. „Angelas“, 2019 m., dažytas medis, h 39 cm.
 7. Gediminas Černiauskas. Gimė 1945 m. Medžio drožėjas. Gyvena Plokščiuose (Plungės r.). „Be pavadinimo“, 2003 m., medis, h 90 cm.
 8. Pranas Dužinskas. Gimė 1937 m. Medžio drožėjas. Gyvena Tryškiuose (Telšių r.). Perkūnas“, 2007 m., medis, h 63 cm.
 9. Romutė Gervylienė. Gimė 1965 m. Siuvėja. Gyvena Laukuvoje (Šilalės r.) „Šv. Florijonas“, 2019 m., vilna, h 108 cm.
 10. Laima Mickūnienė. Gimė 1965 m. Visuomenės sveikatos specialistė. Gyvena Jurbarke. „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“, 2019 m., vilna, h 96 cm.
 11. Vytautas Jaugėla. Gimė 1938 m. M
 12. edžio drožėjas. Gyvena Gintališkėje (Plungės r.). „Pieta“, 2022 m., medis, h 66 cm.
 13. Steponas Kaminas. Gimė 1950 m. Medžio drožėjas. Gyvena Telšiuose. „Kaimo gyventojai“, 2023 m., dažytas medis, h 62 cm.
 14. Rūta Kavaliauskienė. Gimė 1952 m. Medžio drožėja. Gyvena Plateliuose (Plungės r.). „Angelas“, 2023 m., dažytas medis, h 67 cm.
 15. Odeta Kniečiūnienė. Gimė 1968 m. Kirpėja. Gyvena Jurbarke. „Šv. Jonas Nepomukas“, 2019 m., vilna, h 98 cm.
 16. Alfonsas Maulius. Gimė 1947 m. Agronomas. Gyvena Šilalėje. „Nutrūktgalvis“, 2020 m., medis, h 17 cm.
 17. Ona Paulauskienė. Gimė 1939 m. Medžio drožėja. Gyvena Batakiuose (Tauragės r.). „Šv. Cecilija“, 2023 m., dažytas medis, h 32 cm.
 18. Rimantas Paunksnis. Gimė 1953 m. Medžio drožėjas. Gyvena Lupikuose (Kelmės r.). „Šv. Kazimieras“, 2023 m., dažytas medis, h 32 cm.
 19. Romarika Pikelienė. Gimė 1964 m. Inžinierė statybininkė. Gyvena Jurbarke. „Šv. Antanas“, 2019 m., vilna, h 89 cm.
 20. Raimundas Puškorius. Gimė 1954 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kretingoje. „Saulė“, 2022 m., medis, h 44 cm.
 21. Stanislovas Riauba (1904–1982). Medžio drožėjas. Gyveno Plungės rajone. „Gyvačių kerėtojas“, 1965 m., medis, h 67 cm.
 22. Ona Siaurusaitienė. Gimė 1951 m. Lengvosios pramonės technologė. Gyvena Jurbarke. „Šv. Rokas“, 2019 m., vilna, h 89.
 23. Kazimieras Striaupa. Gimė 1932 m. Medžio drožėjas. Gyvena Dovainiuose (Plungės r.). „Jėzus plauna mokiniams kojas“, XX a. per., dažytas medis, h 33 cm.
 24. Liudas Šopauskas. Gimė 1956 Medžio drožėjas. Gyvena Kūlupėnuose (Kretingos r.). „Šv. Jonas Nepomukas“, 2022 m., dažytas medis, h 46 cm.
 25. Adolfas Andriejus Viluckis. Gimė 1939 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kretingoje. „Duetas“, 2019 m., dažytas medis, h 50 cm.
 26. Augustinas Zaleckis. Gimė 1964 m. Medžio drožėjas. Gyvena Klausgalvų Medsėdžiuose (Kretingos r.). „Šv. Hubertas“, 2023 m., medis, h 51 cm.

 

TAPYBA

 1. Petronėlė Gerlikienė (1905–1979). „Dainų šventė“, 1976 m., drobė, aplikacija, siuvinėjimas, 250 x 180 cm. LNDM LA-4539.
 2. Stasys Dužinskas. Gimė 1941 m. Tautodailininkas. Gyvena Žarėnuose (Telšių r.). „Be pavadinimo“, 2015 m., žuvies kaulai, 30 x 21 cm.
 3. Teresė Liekienė. Gimė 1955 m. Tautodailininkė. Gyvena Tauragėje. „Auštos vartų Marija“, 2020 m., gintaras, 24 x 18 cm.
 4. Marija Aldona Mikulskienė. Gimė 1940 m. Inžinierė. Gyvena Šiauliuose. „Šatrija“, 2022 m., popierius, akvarelė, 29 x 40 cm.

GRAFIKA

 1. Irena Kvedarienė. Gimė 1957 m. Landšafto dizainerė, floristė. Gyvena Palangoje. „Mergelė Maloningoji“, 2019 m., medžio raižinys, 50 x 42 cm.
 2. Irena Kvedarienė. Gimė 1957 m. Landšafto dizainerė, floristė. Gyvena Palangoje. „Paskutinė vakarienė“, 2019 m., medžio raižinys, 64 x 78 cm.

KARPINIAI

 1. Inga Grinskytė-Gulbinienė. Gimė 1982 m. Parodų koordinatorė. Gyvena Šiauliuose. „Šiaurės Lietuva“, 2012 m., 53 x 108 cm.
 2. Vilija Šmitaitė-Jurkuvienė. Gimė 1961 m. Mokytoja. Gyvena Tauragėje. „Gatvėje“, 2023 m., 40 x 50 cm.

KRYŽDIRBYSTĖ

 1. Virginijus Mikuckis. Gimė 1967 m. Kalvis. Gyvena Mažeikiuose. „Kryžius-saulutė“, 2023 m. geležis, h 94 cm.
 2. Saulius Rumbutis. Gimė 1961 m. Medžio drožėjas. Gyvena Gargžduose. „Krikštas“, 2023 m., pušis, h 95 cm.
 3. Saulius Rumbutis. Gimė 1961 m. Medžio drožėjas. Gyvena Gargžduose. „Krikštas“, 2023 m., pušis, h 98 cm.

   
TAIKOMOJI DAILĖ

 

AUDINIAI

 1. Milana Jeceničienė. Gimė 1949 m. Audėja. Gyvena Tauragėje. „Lovatiesė“, 2019 m., linas, medvilnė, 200 x 140 cm.
 2. Teresė Žulkienė. Gimė 1937 m. Audėja. Gyvena Palangoje. „Lovatiesė“, 2014, vilna, 210 x 130 cm.
 3. Zita Paulikienė. Gimė 1957 m. Audėja. Gyvena Gargžduose. „Sijono audinys“, 2023 m., vilna, 110 x 98 cm.
 4. Zita Paulikienė. Gimė 1957 m. Audėja. Gyvena Gargžduose. „Prijuostė“, 2023 m., medvilnė, 89 x 97 cm.
 5. Zita Paulikienė. Gimė 1957 m. Audėja. Gyvena Gargžduose. „Gūnia“, 2019 m., vilna, linas, 145 x 92 cm.
 6. Ramunė Našlėnienė. Gimė 1962 m. Mokytoja. Gyvena Gargžduose. „Skara“, 2019 m., vilna, 162 x 162 cm.
 7. Valė Krauleidienė. Gimė 1968 m. Bibliotekininkė. Gyvena Veiviržėnuose (Klaipėdos r.). „Rankšluostis“, 2020 m., linas, medvilnė, 150 x 42 cm.
 8. Lina Neverdauskienė. Gimė 1971 m. Masažuotoja, ūkininkė. Gyvena Dargaičiuose (Šiaulių r.). „Rankšluostis“, 2023 m., linas, medvilnė, 210 x 38 cm.
 9. Nijolė Smailienė. Gimė 1959 m. Inžinierė-technologė. Gyvena Šiauliuose. „Rankšluostis“, 2014 m., linas, medvilnė, 100 x 43 cm.
 10. Regina Vaišnorienė. Gimė 1944 m. Gidė, bitininkė. Gyvena Šiauliuose. „Rankšluostis“, 2020 m., linas, medvilnė, 170 x 40 cm.
 11. Edita Dapšienė. Gimė 1953 m. Inžinierė-technologė. Gyvena Šiauliuose. „Rinktinės juostos“. 2023–2024 m., 270 x 3,8 cm.
 12. Jonas Kvedaras. Gimė 1957 m. tautodailininkas. Gyvena Vijoliuose (Šiaulių r.) ????< „Vytinės juostos“, 2024 m., 250 x 3 cm.
 13. Sigita Milvydienė. Gimė 1965 m. Muziejaus darbuotoja. Gyvena Šiauliuose. „Rinktinės juostos“, 2021 m., 240–260 x 5 cm.
 14. Vitalija Monkienė. Gimė 1963 m. Psichologė. Gyvena Šiauliuose. „Rinktinės juostos“, 2023 m., 260 x 5 cm.
 15. Augustinas Monkus. Gimė 1994 m. Finansų tyrėjas. Gyvena Šiauliuose. „Rinktinės juostos“, 2023 m., 250 x 4,5 cm.
 16. Ingrida Reminienė. Gimė 1990 m. Optometrininkė, ledo ritulininkė. Gyvena Šiauliuose. . „Rinktinės juostos“, 2024 m., 240 x 3,5 cm.
 17. Ramunė Nalšėnienė. Gimė 1962 m. Mokytoja. Gyvena Gargžduose. „Rinktinės juostos“, 2023 m., 306 x 1,8, 224 x 2, 258 x 1,5 cm.

DELMONAI

 1. Valentina Kaubrienė. Gimė 1956 m. Tautodailininkė. Gyvena Gargžduose. „Delmonas“, 2022 m., 33 x 22 cm.
 2. Valentina Kaubrienė. Gimė 1956 m. Tautodailininkė. Gyvena Gargžduose. „Delmonas“, 2022 m., 37 x 22,5 cm.
 3. Stasė Kausteklienė. Gimė 1947 m. Tautodailininkė. Gyvena Gargžduose. „Delmonas“, 2023 m., 31 x 23 cm.
 4. Stasė Kausteklienė. Gimė 1947 m. Tautodailininkė. Gyvena Gargžduose. „Delmonas“, 2023 m., 29 x 20 cm.
 5. Ramunė Nalšėnienė. Gimė 1962 m. Mokytoja. Gyvena Gargžduose. „Delmonas“, 2017 m., 32 x 21 cm.

 

KEPURĖS

 1. Kornelija Lopetienė. Gimė 1955 m. menininkė. Gyvena Kelmėje. „Šiaudų skrybėlė“, 2023 m., Ø 45 cm.

MEZGINIAI

 1. Danutė Danylienė. Gimė 1955 m. Konditerė. Gyvena Šiauliuose. „Pirštinės“, 2023 m.
 2. Dalia Jakštienė. Gimė 1964 m. Muziejininkė. Gyvena Plateliuose (Plungės r.), „Kojinės“, 2023 m.
 3. Dalia Jakštienė. Gimė 1964 m. Muziejininkė. Gyvena Plateliuose (Plungės r.), „Pirštinės“, 2023 m.
 4. Stasė Kausteklienė. Gimė 1947 m. Virėja, mezgėja. Gyvena Gargžduose. „Pirštinės“, 2019 m.
 5. Janina Kildušienė. Gimė 1962 m. Choreografė. Gyvena Šiauliuose. „Pirštinės, 2023 m.
 6. Dalia Kundrotienė. Gimė 1962 m. Felčerė. Gyvena Alkiškiuose (Akmenės r.). „Pirštinės“, 2023 m.
 7. Laimutė Tomkuvienė. Gimė 1961 m. Edukatorė. Gyvena Šiauliuose. „Pirštinės“, 2023 m.
 8. Jolanta Gečienė. Gimė 1964 m. Mezgėja. Gyvena Kelmėje. „Riešinės“, 2023 m.
 9. Sigita Gudaitytė. Gimė 1988 m. Mezgėja. Gyvena Šaukėnuose (Kelmės r.). „Riešinės“, 2023 m.
 10. Zita Nagevičienė. Gimė 1972 m. Mezgėja. Gyvena Šaukėnuose (Kelmės r.). „Riešinės“, 2024 m.

 

PUODININKYSTĖ

 1. Silvestra Šufinskienė. Gimė 1938 m. Tautodailininkė. Gyvena Kuršėnuose (Šiaulių r.). „Puodynė“, 2022 m., h 17 cm.

DROŽINIAI

 1. Jonas Berenis. Gimė 1952 m. Medžio drožėjas. Gyvena Lauko Sodoje (Telšių r.). „Dvi lazdos“, 2016 m. h. 89 cm.
 2. Gediminas Černiauskas. Gimė 1945 m. Medžio drožėjas. Gyvena Plokščiuose (Plungės r.). „Dvi lazdos“, 2023 m., medis, h 90 cm.
 3. Mečislovas Ežerskis. Gimė 1940 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kelmėje. „Dvi lazdos“, 2023 m.
 4. Adolfas Andriejus Viluckis. Gimė 1939 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kretingoje. „Dvi lazdos“, 2022 m., h 135, 122 cm.

PYNIMAS
  
_

ŽAISLAI

 1. Regina Aleksandravičienė. Gimė 1954 m. mokytoja. Gyvena Telšiuose. „Molio švilpynės“, 2023 m.
 2. Rusnė Aleksandravičiūtė. Gimė 2009 m. Mokinė. Mokytoja Regina Aleksandravičienė. Gyvena Kairiuose (Šiaulių r.). „Molio švilpynė“, 2023 m.
 3. Emilija Bagužaitė. Gimė 2010 m. Mokinė. Mokytoja Regina Aleksandravičienė. Gyvena Telšiuose. „Molio švilpynė“, 2024 m.
 4. Raimondas Baškys. Gimė 1958 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kuršėnuose (Šiaulių r.). „Pjovėjas“, 2023 m., h 18.
 5. Tadas Dabulskis. Gimė 2006 m. Mokinys. Mokytojas Raimondas Mileška. Gyvena Mažeikiuose. „Arkliukas „Žemaitoks“, 2024 m., h 125 cm.
 6. Vilija Jocienė. Gimė 1962 m. Bibliotekininkė. Gyvena Vainočiuose (Telšių r.) „Vatiniai žaislai“, 2023 m., h 6–15 cm.
 7. Laima Kelmelienė. Gimė 1957 m. Menininkė. Gyvena Šiauliuose. „Molio švilpynės“, 2023 m.
 8. Gitana Morkienė. Gimė 1971 m. Tautodailininkė. Gyvena Ginkūnuose (Šiaulių r.). „Molio švilpynės“, 2023 m.
 9. Birutė Petrikienė. Gimė 1948 m. Tautodailininkė. Gyvena Telšiuose. „Molio švilpynės“, 2023 m.
 10. Raimonda Ramanauskienė. Gimė 1966 m. Muziejininkė. Gyvena Reivyčiuose (Mažeikių r.). „Barškučiai“, 2024 m., h 5–15 cm.
 11. Aleksas Feliksas Steponavičius (1949–2013). Medžio drožėjas. Gyveno Šiauliuose. „Žaidimas“, h 157 cm.
 12. Vaidotas Šopauskas. Gimė 1978 m. Medžio drožėjas. Gyvena Rubikiuose (Mažeikių r.). „Gimnastas“, 2016 m., h 28 cm.
 13. Vaidotas Šopauskas. Gimė 1978 m. Medžio drožėjas. Gyvena Rubikiuose (Mažeikių r.). „Lesyklėlė“, 2020 m., Ø 34 cm.

 

PAPROTINĖ DAILĖ

 

KAUKĖS

 1. Kazimieras Striaupa. Gimė 1932 m. Medžio drožėjas. Gyvena Dovainiuose (Plungės r.). „Užgavėnių kaukė „Velnias“, medis, ragai, kailis, h 58 cm.
 2. Lina Striaupienė. Gimė 1975 m. Ūkininkė. Gyvena Dovainiuose (Plungės r.). „Užgavėnių kaukė „Velnias“, mezgimo siūlai, kailis, h 41 cm.
 3. Vaclovas Tamošaitis. Gimė 1953 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kuršėnuose (Šiaulių r.). „Užgavėnių kaukė „Ožys“, 2023 m., medis.
 4. Saulius Tamulis. Gimė 1965 m. Medžio drožėjas. Gyvena Šiauliuose. „Užgavėnių kaukė „Avinas“, 2023 m., medis, avikailis, šiaudai, h 34 cm.
 5. Adolfas Andriejus Viluckis. Gimė 1939 m. Medžio drožėjas. Gyvena Kretingoje. „Užgavėnių kaukė“, 2020 m., medis, įvairios medžiagos, h 53 cm.

 

MARGUČIAI

 1. Virginijus Čepauskas. Gimė 1962 m. Statybininkas. Gyvena Šilalėje. „Margučiai“, vištų kiaušiniai, skutinėjimas.
 2. Kristina Jankūnienė. Gimė 1979 m. Dirba Šiaulių globos namuose. Gyvena Šiauliuose. „Margučiai“, vištų kiaušiniai, vaškas.
 3. Jadvyga Mačiūnienė. Gimė 1950 m. Dailininkė. Gyvena Ryškėnuose (Telšių r.). „Margučiai“, vištų kiaušiniai, skutinėjimas.

 

SODAI

 1. Sigutė Barzdelienė. Gimė 1965 m. Švenčių dekoratorė. Gyvena Purviuose (Akmenės r.). „Šiaudinis sodas“, 2023 m., h 142 cm.
 2. Jurgita Brazauskienė. Gimė 1977 m. Amatų ir etnokultūros centro vadovė. Gyvena Norkaičiuose (Tauragės r.). „Šiaudinis sodas“, 2024 m. h 105 cm.
 3. Bronė Gricienė. Gimė 1949 m. Sodų rišėja. Gyvena Šiauliuose. „Šiaudinis sodas“, 2024 m., h 75 cm.
 4. Raimonda Kiminaitė. Gimė 1986 m. Siuvėja. „Šiaudinis sodas „Saulės“, 2024 m., h 63 cm.
 5. Marija Žibūdienė. Gimė 1955 m. Sodų rišėja. Gyvena Šiauliuose. „Šiaudinis sodas“, 2023 m., h 86 cm.

   
VERBOS 

Kūrinių sąrašas parengtas pagal kataloge „Liaudies dailės paroda „Iš šerdies“ (Vilnius, 2024) pateiktą informaciją

 

Autoriaus nuotraukoje – liaudies dailės parodos „Iš šerdies“ fragmentas

 

Smush Image Compression and Optimization