Bonifacas Vengalis: „Birželio 22 d. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje atidaryta IX Pasaulio žemaičių dailės paroda“

   
Birželio 22 d. Plungėje Žemaičių dailės muziejuje  (ŽDM) iškilmingai atidaryta IX Pasaulio žemaičių dailės paroda, kurioje savo kūrinius eksponuoja daugiau kaip 80 menininkų iš Lietuvos ir užsienio. Paroda rūmuose, laikrodinėje ir žirgyne veiks iki 2024 m. gruodžio 31 d., oficinoje – iki rugsėjo 30 dienos.

Ceremonija, lauke krapnojant lietučiui, prasidėjo Plungės kunigaikščių Oginskių rūmuose. ŽDM direktorius Alvidas Bakanauskas su didele pagarba ir dėkingumu kreipėsi į šios parodos kūrėjus, išsibarsčiusius po visą pasaulį ir sugrįžusius su savo kūriniais ir gausiomis dovanomis į gimtąją Žemaitiją. Pasidžiaugęs, kad  ši  paroda vyksta  minint  muziejaus 30-ies  metų įkūrimo jubiliejų, direktorius pristatė parodos pagrindinę koordinatorę ir organizatorę – ŽDM direktoriaus pavaduotoją dr. Jolantą Skurdauskienę, kuratorius – menotyrininkę Godą Giedraitytę, doc. Neringą Poškutę-Jakumienę, kultūros istoriką dr. Dangirą Mačiulį, meno istoriką dr.Viktorą Liutkų, žurnalistę Moniką Petrulienę, dailėtyrininkę Skirmantę Smilingytę-Žeimienę, skulptorių  Donatą Rupeiką, dailėtyrininkę Laimą Kreivytę ir parodos architektus – Vladą Balsį bei Antaną Gerliką. Nebuvo užmiršta  padėkoti ir gausiam būriui kitų talkininkų bei rėmėjams.

Parodą išsamiai pristačiusi jos kuratorė G. Giedraitytė pažymėjo, kad didžiausią šių metų parodos dalį sudaro ekspozicija „Pašaukimai“,  kurioje rodomi konkurso būdu atrinkti 40-ies menininkų darbai. Užsienyje kuriančių (kviestinių) autorių paroda „Sugrįžimai“ šiemet eksponuojami rūmų pirmajame aukšte,  o antrajame veikia paroda in memoriam „Giedantis paukštis“, skirta pirmosios Pasaulio žemaičių dailės parodos vienam iš organizatorių, šviesios atminties skulptoriui Rimantui Dauginčiui (1944–1990). Dvaro parke šį kartą savo kūrinius pristato 10 skulptorių, o parodai pritaikyti rūmų rūsiai ir oficina yra tapę jaunųjų menininkų kūrinių ekspozicinėmis erdvėmis. Dvaro Žirgyne galima pamatyti pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamą  JAV gyvenančio iš Plungės kilusio dailininko Žilvino Kempino sukurtą instaliaciją „Tūba“,  pelniusią tarptautinį pripažinimą Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje. Laikrodinėje pristatomi pastarajame dešimtmetyje sukurti Evaldo Mikalausko grafikos kūriniai.

Parodos kuratorė N. Poškutė-Jakumienė pasidžiaugė gausiai šioje parodoje dalyvaujančiais jaunaisiais menininkais, kurie čia eksponuoja fotografijas, tapybos, grafikos kūrinius bei animuotus vaizdus, o grupė jų (muralistai) savo sienų dekoracijomis naujam gyvenimui prikėlė šalia pagrindinio pastato esančios dar nerenovuotos oficinos erdves. Pasak kuratorės, reikėtų neužmiršti ilgėliau pasižvalgyti ir po rūmų rūsius bei rūmų antrojo aukšto ekspozicines erdves, kur savo kūrybą pristato Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentai.

Kalbėdama J. Skurdauskienė paminėjo iššūkius, kurie muziejui kilo organizuojant šių metų parodą ir akcentavo, kad sumanymą organizuoti Pasaulio žemaičių dailės parodas lydi sėkmė. Šios parodos suburia kūrėjus, suartina žmones ir sulaukia vis daugiau plačiosios visuomenės, o taip pat parodose dalyvaujančių meno kūrėjų palaikymo, yra tapusios svarbia Žemaitijos kultūrinio gyvenimo ašimi ir jau seniai nebėra vien tik parodos siaurąja prasme. Jų metu vyksta filmų pristatymai, mokslinės konferencijos, sudaromas ir išleidžiamas parodos katalogas, taip pat ir kitos su ja susijusios knygos, meno mylėtojai kviečiami į dailės dirbtuves, edukacinius užsiėmimus, kitus parodą lydinčius renginius. Apie tai išsami informacija pateikiama nuolat atnaujinamoje muziejaus internetinėje svetainėje adresu https://www.zdm.lt.

J. Skurdauskienė taip pat pasidžiaugė, kad organizuojant šių metų parodą pavyko suburti labai pajėgią tikrų profesionalų komandą, kad muziejui talkino ir gausus būrys kitų žmonių

Renginio metu kalbėjo ir jame dalyvavusi skulptoriaus R. Dauginčio žmona Daiva Aurelija Daugintienė. Ji padėkojo parodos organizatoriams ir ypatingai parodos, skirtos R. Dauginčio atminimui, sumanytojui V. Liutkui bei pagrindiniams jos kūrėjams – V. Balsiui ir A. Gerlikui, bei pasidžiaugė, kad plačiai pasklidę vyro kūriniai surinkti į vieną vietą ir yra eksponuojami jo gimtojoje Žemaitijoje.

Parodos atidaryme dalyvavęs jos globėjas Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys padėkojo ŽDM vadovams už nuostabiai organizuojamas  parodas, suteikiančias puikias galimybes žemaitiškų šaknų turintiems, po visą pasaulį pasklidusiems  kūrėjams kas ketveri metai sugrįžti į Žemaitijos kultūros sostine tampančią Plungę ir čia pasidalinti ne tik naujomis patirtimis, bet  ir stipriu žemaitišku kūrybiniu užtaisu. Jam antrindamas Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis pažymėjo, kad ši paroda yra puikus derinys žemaičių kūrėjų, kurie jau yra išsikovoję savo vardą pasaulyje, ir jaunų, gabių bei ambicingų žemaičių, kurie, gyvendami ir kurdami Lietuvoje, čia pristato savo naujausius darbus.

Parodos atidarymo metu muzikos garsais ir puikia aktorine vaidyba nudžiugino   baltiškos atmosferinės muzikos duetas „Tykumos“ (Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas),  kuriam talkino šokėjos Inga Kuznecova ir Gintarė Ūsė.

Perkirpus simbolinę parodos atidarymo juostelę, parodos organizatoriai ir svečiai buvo pakviesti į rūmų baliustradą bendrai nuotraukai, o visi kiti renginio dalyviai nuskubėjo apžiūrėti ekspozicijų.

Pavakary pievelėje prie uždegto Joninių laužo renginio dalyvių laukė stalas, nukrautas žemaitiško kulinarinio paveldo patiekalais: gira, rūgpieniu, cibulyne, kepta duona, 3 rūšių koše ir kitais skanumynais.  

Ir aš ten buvau, skanią girą gėriau, per barzdą varvėjo, bet ir burnoj turėjau.

   

Bonifaco Vengalio nuotraukoje – bendra parodos organizatorių ir svečių nuotrauka prie Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro rūmų

 

Smush Image Compression and Optimization