Algirdas Kazys Jankauskas: Rietavo meno (anksčiau – muzikos) mokykla 1967–2002 metais

   

Dabartinė Rietavo meno mokykla kaip Plungės vaikų muzikos mokyklos filialas pradėjo veikti 1967 m. Čia tuo metu mokytojavo V. Česienė, A. Česas ir S. Bandzienė.

1970 m. atkurta dar kunigaikščio Bogdano Oginskio laikais veikusi Rietavo vaikų muzikos mokykla. Jai vadovauti buvo paskirta Virginija Rūta Baliutavičienė. Tuo metu mokykla turėjo tik tris klases. Užsiėmimai vykdavo Rietavo žemės ūkio technikumo pastate. Čia mokėsi 55 Rietave ir jo apylinkėse gyvenę vaikai. Mokytoja G. Karčevskaja mokė groti fortepijonu, A. Pakalnis dirbo su pučiamųjų klasės moksleiviais, N. Blyžienė mokė muzikos teorijos ir groti kanklėmis, o J. Krėpšta – griežti smuiku.

Antraisiais mokyklos gyvavimo metais čia jau dirbo ir jauni specialistai, atvykę iš Klaipėdos St. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos. Tai fortepijono specialistė Veseraitė, akordeonininkė D. Matelienė ir pučiamųjų mokytojas P. Matelis. Solfedį ir privalomojo instrumento pamokas tais metais pradėjo dėstyti R. Dargis, L. Gedgaudas ir V. Sragauskienė.

Rietavo vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai jau pirmaisiais mokslo metais pradėjo rengti koncertus ne tik tėvams, bet ir platesnei miestelio visuomenei. Tradicija gyvuoja ir šiandien.

Laikui einant Rietavo muzikos mokykloje pradėjo dirbti buvę jos auklėtiniai: P. Katauskas, J. Barsteiga, V. Zubrickaitė, A. Krėpšta, o vėliau ir E. Mockutė, L. Pupalytė- Bliutienė, D. Krėpštaitė-Bartušienė.

1995 m. įkūrus naują – teatrinio meno – klasę ir šeštadieninę dailės klasę, mokyklai buvo suteiktas Rietavo meno mokyklos statusas, o jos vadovu tapo Algirdas Kazys Jankauskas. Jo dėka mokykloje buvo atkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras.

1996 m. vėl pradėjo veikti kanklių (mokytoja J. Budriuvienė), o 2000 m. – smuiko (mokytoja D. Bielkauskienė) klasės.

2003 m. mokykloje mokėsi 100 moksleivių. Tarp jų ne tik Rietavo miesto, bet ir Labardžių, Budrikių, Pelaičių, Girdvainių, Žadvainių, Tverų gyvenviečių, Klaipėdos rajono Endriejavo miestelio moksleiviai.

Vaikai į mokyklą priimami 7-10 m. amžiaus. Mokslas trunka septynerius metus. Mokykloje veikia fortepijono, akordeono, smuiko, kanklių, pučiamųjų ir teatrinio meno klasės, akordeonininkų, kanklių ir etnografinis ansambliai. Vaikai čia mokosi groti ne tik pagrindiniu instrumentu, bet ir muzikos rašto bei kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, groti antruoju muzikos instrumentu – fortepijonu, akordeonu, kanklėmis, pučiamaisiais ar mušamaisiais instrumentais.

Su vaikais dirba 13 pedagogų. Visi mokytojai kelia savo dalykinę kvalifikaciją. Keturiems pedagogams suteikta vyresniojo mokytojo, vienam – mokytojo-metodininko vardas. Direktorius turi I vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Mokyklos solistai ir kolektyvai dažnai koncertuoja Rietave – vaikų darželyje, senelių globos namuose, Rietavo savivaldybės mokyklose. Rengiami tradiciniai adventiniai vakarai ir koncertai, skirti Motinos dienai.

2002 m. gegužės 10 d. Rietave vyko Žemaitijos krašto muzikos (meno) mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“. Jame dalyvavo Salantų, Platelių, Gargždų, Skuodo, Šilalės, Telšių, Tauragės, Plungės, Kretingos, Šilutės, Mažeikių, Palangos St. Vainiūno vardo, Rietavo muzikos (meno) mokyklų pučiamųjų instrumentų orkestrai.

2002 m. gegužės 11 d. vyko Rietavo muzikos mokyklos 130 metų jubiliejaus minėjimas-koncertas. Pirmoje koncerto dalyje grojo dabar Rietavo meno mokykloje besimokantys moksleiviai, o antroje dalyje grojo, dainavo, prisiminimais dalijosi, buvusiems mokytojams dėkojo jau mokyklą palikę mokiniai: Asta Kaveckaitė, Joana Gedmintaitė, Aušra Liutkutė. Meno mokyklos mokytojams įteikti padėkos raštai. Direktorių Rietavo savivaldybės meras apdovanojo Rietavo medaliu.

Dalis moksleivių tęsia studijas Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijoje, Lietuvos muzikos akademijoje ir Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Nemažai Rietavo meno mokyklos mokinių pasirinko muzikos kelią ar su muzika susijusią specialybę. Tai Artūras Šliažas, Antanas Kerpė, Asta Kaveckaitė, Algimantas Krėpšta, Violeta Zubrickaitė, Juozas Barsteiga, Aldona Matelytė, Valdas Neimontas, Daiva Krėpštaitė, Dalia Kliauzaitė, Raimonda Ričkutė, Ligita Pupalytė, Edita Mockutė, Gediminas Dirmontas, Arvydas Valauskas, Neringa Neimontaitė, Alfredas Šniauka, Gražina Šniaukaitė, Diana Paulauskaitė, Olga Šiaulytė, Joana Gedmintaitė, Reda Končiutė, Jūratė Lekytė, Edgaras Sabaliauskas, Raimonda Steponkutė, Renata Steponkutė, Nimfa Baliutavičiūtė, Henrikas Mažutis, Monika Mažutytė, Raimonda Špokaitė, Irmantas Aglinskas, Edvardas Jucius, Tomas Končius, Tadas Česnauskas, Sigitas Saukalas.

Rietavo meno mokyklos pedagogai vaikus moko suprasti ir įvertinti muzikos pasaulį kaip dovaną, kuria galime naudotis visą gyvenimą.

Nuo 1995 m. Rietavo meno mokyklos moksleiviai sėkmingai dalyvauja įvairiuose konkursuose. Svarbesni laimėjimai:

  1. Pakalnio jaunųjų pūtikų konkurse:

1996 m. M. Agintas laimėjo II vietą (mokytojas A. Krėpšta).

1998 m. E. Jucius laimėjo I vietą (mokytojas-metodininkas A. K. Jankauskas), o M. Agintas – II (mokytojas A. Krėpšta).

2000 m. I vietą laimėjo T. Česnauskas, T. Končius (vyr. mokytojas A. Krėpšta), E. Jucius, III vietą – I. Aglinskas (mokytojas-metodininkas A. K. Jankauskas).

2002 m. A. Jucius – pelnė I vietą, A. Šiurys – III vietą (vyr. mokytojas A. Krėpšta), V. Straukas ir E. Jucius – I vietą, S. Linkevičius ir G. Rašinskas – II vietą, o L. Saudargas – III vietą (mokytojas-metodininkas A. K. Jankauskas).

***

2001 m. I tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnassum“ T. Končius pelnė III vietą (vyr. mokytojas A. Krėpšta), o I. Aglinskas – diplomą (mokytojas metodininkas A. K. Jankauskas).

2001 m. tarptautiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Skambanti banga“ Klaipėdoje dalyvavo mokytojo metodininko Algirdo Kazio Jankausko moksleiviai Irmantas Aglinskas ir Edvardas Jucius.

Žemaitijos krašto akordeonininkų konkursuose 1998 m. III vietą, 2000 m. II vietą, 2002 m. I vietą laimėjo Vytautas Kažukauskas (vyr. mokytojas J. Barsteiga), ansamblių grupėje – II vietą laimėjo vyr. mokytojos D. Matelienės auklėtiniai.

Respublikiniame meno mokyklų meninio skaitymo konkurse 1999 m. D. Žiliūtė laimėjo III vietą (mokytojas V. Andriuška).

2002 m. respublikiniame J. Švedo tautinių instrumentų konkurse G. Norvaišaitė tapo laureate (mokytoja J. Budriuvienė).

2002 m. dešimtojo B. Dvariono respublikinio pianistų konkurso II ture M. Krėpštaitė buvo pripažinta laureate (mokytoja Ieva Skergelzienė).

2002 m. akordeonininkų ansamblis penktojo respublikinio jaunųjų akordeonininkų konkurso Žemaitijos ir Klaipėdos krašto ture laimėjo II vietą (vadovė vyr. mokytoja Danutė Matelienė).

Kanklininkių ansamblis (vad. Jolita Budriuvienė) ir Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. A. K. Jankauskas) buvo atrinkti dalyvauti 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje MES.
   
   
Vyto Rutkausko nuotraukoje – varpas prie Rietavo meno mokyklos, liudijantis Rietavo dvare XIX a. kunigaikščio Bogdano Oginskio įkurtą pirmąją Lietuvoje profesionalią muzikos mokyklą

Smush Image Compression and Optimization