95-metį pažyminčio Tauragės garbės piliečio, dailininko, keliautojo, žurnalisto, knygos ženklų kūrėjo Alfonso Čepausko galerija ir jo jubiliejinės parodos

   

Tauragės garbės pilietis Alfonsas Čepauskas, žinomas Lietuvos dailininkas, keliautojas, žurnalistas ir knygos ženklų kūrėjas. Jis unikalus menininkas, kuris turi pastebimus gebėjimus sklandžiai jungti skirtingus kultūrinius kodus: istorinį, sakralinį, filosofinį. Išskirtinai šis menininkas savo kūriniuose geba nuo detalės pereiti prie alegorijos ir vėl grįžti prie niuansų. Visą savo gyvenimą A. Čepauskas žengė koja kojon su menu, tad nenuostabu, kad sukurtais meno kūriniais norėjosi dalintis ir su kitais.

Ilgus metus A. Čepauskas įtikinėjo Tauragės vietinės politikos atstovus, kad grafikos galerija turi atsirasti jo gimtame krašte – SKAUDVILĖJE. Ir šis prašymas buvo išpildytas, dar 2016 m. liepos 15 d., kai, atsiradus didesnėms erdvėms Skaudvilės gimnazijoje, buvo atidaryta nuolatinė dailininko galerija. Šis įvykis dar kartą patvirtina dailininko atvirumą, toleranciją žiūrovui, kolegoms kūrėjams, o rastos patalpos, tai jo svajonės išsipildymas. Penkiose puikiai įrengtose Skaudvilės gimnazijos klasėse eksponuojama apie 550 įvairių žanrų dailės kūrinių: lakštinė ir mažoji grafika, iliustracijos ir ekslibrisai, kamerinės medžio ir mažosios metalo bei miniatiūrinė akmens skulptūros, eskizai, tapyba, asambliažai ir kitokie meno žanrai, autoriniai, personalinių parodų ir kiti leidiniai.

„Kai žmogus kažko labai nori, viskas yra įmanoma“, – teigė A. Čepauskas. Renovuotose galerijos patalpose, A. Čepauskas visai savaitei apsigyveno ir pats, miegojo ant čiūžinio ir planavo kiekvieno paveikslo buvimo vietą. Kartu su Skaudvilės seniūnijos darbuotojų pagalba visi darbai buvo įgyvendinti daug greičiau.

Aštuonerius metus jau gyvuojanti galerija sulaukia vis daugiau besidominčių lankytojų. Vieni stebisi, kad tokia turininga ekspozicija yra įrengta Skaudvilėje, kiti neatsistebi A. Čepausko savitumo perteikti istorinius įvykius grafikos lakštuose. Šiuo metu galerijos veiklą papildė dvi edukacinės programos „Kaip suskurti ekslibrisą?“, kurioje lankytojai susipažįsta su monotipijos technika, ir „Aš – kuriu“, tvarumo inspiruota asambliažo kūrybos edukacija.

Pavasarį, kovo 18 d. galerijos įkūrėjui A. Čepauskui sukako 95-eri. Šia gražia proga įvairiuose Lietuvos miestuose organizuojamos jubiliejinės menininko parodos.

Gegužės 16 d. Gariūnų verslo ir kultūros parke buvo pristatyta jubiliejinė A. Čepausko paroda „Būties pėdsakai“, o rugpjūtį numatoma paroda Tauragės kultūros rūmuose, kuomet ir patys turėsime puikią progą susitikti su menininku.

Tekstą parengė muziejininkė, Alfonso Čepausko
dailės galerijos vadybininkė Lina Mačiulė

 

Smush Image Compression and Optimization