Ivanauskas Nikodemas

Nikodemas Ivanauskas (1843–1931) – dvarininkas, profesionalus dailininkas, literatas, seserų rašytojų  Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (g. 1867 m. rugsėjo 16 d. Paragiuose, m. 1926 m. kovo 15 d. ten pat) ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės (g. 1872 m....

Girdžiunas Valis

Tautodailininkas, drožėjas iš medžio, literatas. Gimė 1927 m. lapkričio 27 d. Luknių kaime (Skuodo raj.) Onos ir Utono Grirdžiūnų šeimoje. Jo seneliai iš tėvo pusės buvo ūkininkai Motiejus Girdžiūnas ir vokiškų šaknų turėjusi Barbora Milieriūtė. Tėvo brolio Kazimiero...

Sereika Feliksas

Felikas Sereika (1845–1913) – kunigas, literatas, spaudos bendradarbis, liaudies švietėjas, knygnešys, knygų autorius. Gimė 1845 m. Dičiūnuose (Pasvalio raj.). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. 1877 m. įšventintas į kunigus. Paskirtas dirbti...

Butvila Danielius

Danielius Butvila (lenk. Daniel Butwił, 1600–1682) – XVII a. lietuvių jėzuitas, teologas, pedagogas, literatas. Jis gimė 1600 m. Kaune (kai kuriuose rašytiniuose šaltiniuose nurodoma, kad Žemaitijoje), mirė 1682 m. sausio 10 d. Naugardėlyje. Jėzuitu tapo 1631 metais....

Ilskis Jonas

Jonas Ilskis (1907–1985) – kunigas, buvęs Palangos ir Viekšnių dekanas, literatas. Jis gimė 1907 m. balandžio 18 d. Skuodo rajono Ylakių seniūnijos Medsėdžių kaimo mažažemių  valstiečių Jono Ilskio ir Domicelės Prialgauskaitės (Ilskienės) šeimoje, kuri valdė 12 ha...

Šniukšta Pranas

Pranas Šniukšta (1908–1977) – kunigas, dailininkas, literatas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Jis gimė 1908 m. rugsėjo 26 d. Betygalos valsčiaus Šnipaičių kaimo ūkininko šeimoje. Mirė 1977 m. gruodžio 1 d. Kaune. Palaidotas Betygalos kapinėse. Mirė 1977 m. 1922 m.,...

Janušis Feliksas

Gydytojas, literatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1867 m. lapkričio 10 d. Jogviluose, Ukmergės apskrityje, mirė 1920 m. sausio 31 d. Kretingoje. 1887 m. baigė Kauno gimnaziją. 1893 m. baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. 1900 m. už anticarinę veiklą buvo...

Smush Image Compression and Optimization