Janušis Feliksas

Gydytojas, literatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1867 m. lapkričio 10 d. Jogviluose, Ukmergės apskrityje, mirė 1920 m. sausio 31 d. Kretingoje.
1887 m. baigė Kauno gimnaziją.
1893 m. baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą.
1900 m. už anticarinę veiklą buvo ištremtas į Smolenską, Rusijoje.
1918 m. vėl grįžo į Kretingą.
1919 m. buvo Kretingos apskrities savivaldybės ligoninės vienas steigėjų.
1919–1920 m. buvo Kretingos apskrities savivaldybės ligoninės pirmasis vadovas.
1891 m. Išvertė V. Korolenkos apsakymą „Miškas ūžia“.
1891–1900 m. Bendradarbiavo lietuvių periodinėje spaudoje.
1892 m. parašė knygą „Trumpa senovės lietuvių istorija“.
1905–1906 m. panaikinus spaudos draudimą, rašė į laikraščius: pirmais metais į „Vilniaus žinios“, antrais į „Lietuvos ūkininkas“.
1907 m. Kretingoje parodė vaidinimą pagal A. Keturakio komediją „Amerika pirtyje“, kurį režisavo.
Pasirašinėdavo slapyvardžiais P. Jogvilietis, P. Jogv., P. Miškinis, Dr. J, J. J..

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/janusis-feliksas/
  2. https://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Janu%C5%A1is

Smush Image Compression and Optimization