Sereika Feliksas

Kunigas, literatas, spaudos darbuotojas. Gimė 1844 m. Dičiūnų kaime, Pasvalio rajone, mirė 1913 m. birželio 27d. Radviliškyje.
1877 m. įšventintas kunigu.
1896 m. sutrumpino ir savo lėšomis Tilžėje išspausdino Antano Baranausko rankraštinį vadovėlį „Kalbamokslis lietuviszkos kalbos“.
1898 m. buvo išsiųstas į Kretingos bernardinų vienuolyną.
1901 m. paskirtas į Stakių (Pamituvio) filiją, pavertė ją parapija, pastatė naują kleboniją.
Nuo 1906 m. buvo altarista Radviliškyje.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/sereika-feliksas/
  2. https://www.vle.lt/Straipsnis/Feliksas-Sereika-85583

Smush Image Compression and Optimization