Žvinklys Antanas

Antanas Žvinklys (1912–2002) – kunigas. Jis gimė 1912 m. spalio 27 d. Mosėdyje (Skuodo r.). Jo tėvas buvo Pranciškus Žvinklys, mama – Rozalija Žvinklienė. Jo seserys buvo Rozalija Tautvydienė, Magdalena Stonkienė (?), broliai – Pranciškus Žvinklys, Kazimieras Žvinklys, Pranciškus Žvinklys, Leonas Žvinklys.

Baigė Skuodo gimnaziją ir Telšių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1939 m. birželio 3 dieną. Pastoracinį darbą dirbo Pikeliuose, Palangoje, Žvingiuose, Šilalėje, Vaitimėnuose. Gyvendamas Vokietijoje, aptarnavo lietuvių ir latvių katalikus, dirbo kapelionu stovyklose. 1950 m. persikėlė gyventi į JAV. Dirbo lietuvių parapijose Čikagoje ir keliose amerikiečių
parapijose. 1974 m. buvo paskirtas Šv. Jeronimo Wonewoc ir Šv. Teresės parapijų Onion Center klebonu. Gyveno WONOVEC, Wis. Mirė 2002 m. lapkričio 12 dieną.

Parengė Loreta Sungailienė

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

Smush Image Compression and Optimization